clowner

Gör en god gärning med GöteborgsVarvet

Som löpare har du chansen att göra en insats under GöteborgsVarvet. Spring för välgörenhet och stötta Clowner utan Gränser, Stadsmissionen, Ung Cancer eller Ågrenska.

Sedan 2011 öronmärker GöteborgsVarvet ett antal startplatser för välgörenhet. Sedan 2011 har över 6 miljoner kronor delats ut till välgörande ändamål.

Så funkar det
Ett antal startplatser i GöteborgsVarvet är öronmärkta för välgörenhet. Anmälningsavgiften är 1200 kronor, varav 600 kronor går till den organisation du väljer att stödja vid anmälan. I anmälningsavgiften ingår en tröja från organisationen. Du representerar även organisationen i start- och resultatlista.

Du som väljer att springa för välgörenhet, kommer att starta i startgrupp 12 – eller längre fram. Om du enligt GöteborgsVarvets ordinarie seedningsregler hamnar i en startgrupp framför startgrupp 12 – så placeras du där.

Sista anmälan 30 april 2016!
Anmälan till Varvet till förmån för Clowner utan Gränser, Stadsmissionen och Ågrenska är öppen till den 30 april. Kvoten av startplatser för att springa Varvet för till förmån för Ung Cancer är slut.


Clowner utan Gränser

Clowner utan gränser – en av GöteborgsVarvets välgörenhetspartners
Spring för att sprida mer skratt i världen.

Clowner utan Gränser skickar professionella clowner, jonglörer, akrobater och musiker till världens värst drabbade platser. Genom föreställningar, lek och workshops väcker de hopp, skratt och drömmar hos de barn som behöver det allra mest och upprätthåller människovärdet vilket ger barn och vuxna en chans att utvecklas. Clowner utan Gränser arbetar bland annat i flyktingläger i Syriens grannländer, på öarna kring Medelhavet för att ta emot människor som flyr till Europa och här i Sverige för att hälsa barn på flykt varmt välkommen hit.

Clowner utan Gränsers hemsida
Sista anmälan 30 april 2016!
Till anmälan

 


Stadsmissionen

Stadsmissionen – en av GöteborgsVarvets välgörenhetspartners
Du kan också göra nytta. I långa loppet.

Att springa för Göteborgs Stadsmission är att ge barn och unga som lever i utsatthet en ljusglimt i tillvaron. Eller kanske sommarens enda glada minnen. Barn som har det tufft hemma får andas ut några dagar i trygg miljö på vårt sommarläger. Om du väljer Göteborgs Stadsmission ger du barn och unga ett härligt sommarminne från en lägervistelse som de kan berätta om vid skolstart. Vill du dessutom få publikens kärlek längs loppet och samtidigt springa för en god sak – spring för Göteborgs Stadsmission!

Stadsmissionens hemsida
Sista anmälan 30 april 2016!
Till anmälan


Ung Cancer

Ung Cancer – en av Göteborgsvarvets välgörenhetspartners
Spring och gör skillnad!

Ung Cancer är en ideell organisation som behöver ditt stöd för att ge det vidare! Organisationen arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerdrabbade. Med det menas vuxna mellan 16-30 år som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer. Med din hjälp kan Ung Cancer skapa fler mötesplatser för sina medlemmar och utveckla arbetet med att ge stöd i kontakter med myndigheter och vården. Väljer du att springa för Ung Cancer kan fler rehabiliteringsläger anordnas, Ung Cancers mentorskapsprogram kan drivas vidare och fler stipendium för ekonomiskt stöd och rehabilitering kan delas ut. Ditt stöd gör det dessutom möjligt för Ung Cancer att fortsätta driva unga vuxna cancerdrabbades frågor mot myndigheter och vårdutövare och arbeta vidare med att ersätta cancerfördomar med cancerkunskap inom skolor, vården och på företag.

Ung Cancers hemsida
Sista anmälan 30 april 2016!
Till anmälan


Ågrenska

Ågrenska – en av Göteborgsvarvets välgörenhetspartners
Spring för en sällsynt god sak.

På Ågrenska står dörren öppen för barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Här får barnen och deras familjer bygga nätverk, utbyta erfarenheter och hämta kraft att bemästra vardagen. Och framför allt: ha roligt. Om du väljer att springa GöteborgsVarvet till förmån för Ågrenska bidrar du till att syskon till barn med olika funktionsnedsättningar får komma på ett läger och träffa andra i samma situation. De har ofta upplevt svåra situationer och bär med sig upplevelser och frågor de aldrig vågat prata om.

Ågrenskas hemsida
Sista anmälan 30 april 2016!
Till anmälan

Fotografier: Clowner utan Gränser, Stadsmissionen, Ung Cancer och Ågrenska