Siffror från senaste Varvet

Imponerande siffror från världens största halvmaraton.

Göteborgsvarvet 2017 i siffror

 

Antal anmälda
>60 000
Andel kvinnor
 35,8 %
Medianålder män/kvinnor
41/38 år
Yngst löpare
17 år
Äldst löpare män/kvinnor
84/77 år
Mediantid män/kvinnor (2016)
1:54:50/2:07:58
Löpare är anmälda till sitt 39:de Göteborgsvarv
61
Antal funktionärer
4 000
Antal vattenstationer
10
Antal Göteborg Energi-stationer
 4
Liter vatten
100 000
Liter sportdryck
30 000
Antal muggar
1 000 000
Antal sjukvårdsstationer
20
Antal bananer
65 000
Antal svampar
80 000
Antal bord
900
Antal staket
2 000
Antal musikplatser utmed banan
50
Antal storbilsskärmar
5
Antal hyrtoaletter
400
Antal säkerhetsnålar
260 000
Antal åskådare
ca 200 000
Antal nationer
92
Antal anmälda Varvetveckan 2017
ca 85 000
Antal anmälda till Göteborgsvarvet (21KM) 1980-2017
ca 1 426 000