Seedningsregler

Publicerad: 13 Feb, 2014

I Göteborgsvarvet startar deltagarna i ett stort antal startgrupper. Det som avgör vilken startgrupp en löpare hamnar i beskrivs i seedningsreglerna.

Seedningsregler

Publicerad: 13 Feb, 2014