camilla-1Camilla Palmér

Camilla kommer från offentlig sektor och har arbetat i flera strategiska ledningspositioner inom kommun och räddningstjänst, bland annat som säkerhetschef. Hon är utbildad civilingenjör inom riskhantering och har i runt tio år arbetat med strategisk risk- och krishanteringsutveckling i olika former. Tillika är Camilla passionerad löpare och orienterare.

Nordic Preparedness AB är ett krishanteringsbolag inom utbildning och övning kopplat till krishantering, riskhantering, ledarskapsutveckling och systematiskt säkerhetsarbete. Nordic Preparedness värdesätter kvalitet och professionalitet vilket yttrar sig genom genomarbetade koncept, handplockade utbildare och professionell pedagogik. Nordic Preparedness har en del av verksamheten som är direkt riktad mot arrangörer av sportevent. Inom denna verksamhet återfinns systematiskt säkerhetsarbete, krishantering, riskhantering, ledarskap och sjukvårdsorganisering anpassat för verksamma inom sportevent. Syftet är att skapa insikter, förståelse och verktyg för att bygga en starkare organisation kring event.