daniel_arvidssonDaniel Arvidsson

Associate Professor Daniel Arvidsson has a master and doctoral degree in nutrition and is a senior lecturer and researcher at the Center for Health and Performance, Department of Food and Nutrition, and Sport Science at the University of Gothenburg. He leads an international project developing sensor-based methods to measure physical activity and energy expenditure.

Docent Daniel Arvidsson har en magister och doktorsgrad i nutrition och arbetar som lektor och forskare vid Centrum för hälsa och prestation, Institutionen för kost och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han leder ett internationellt forskningsprojekt för att utveckla sensor-baserade metoder för att mäta fysisk aktivitet och energiförbrukning.