foto_matsborjesson

Mats Börjesson
Läkarexamen, Göteborgs Universitet, 1990; Disputerade 1999, Göteborgs Universitet och blev docent i kardiologi, vid Sahlgrenska Akademin, 2006; Professor, överläkare, GIH & Karolinska Universitets Sjukhuset, 2011-15; Professor Sahlgrenska Akademin och IKI/CHP, Göteborgs Universitet & Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, dec 2015-.

Ordförande i Europeiska Kardiologföreningens (ESCs) DzSection of Sports Cardiologydz, 2008-10; Ordförande, Svenska Kardiologföreningen, 2016-; Ordförande i WHO/Health Promoting Health Hospitals, Task Force on Physical activity, 2012-16; Medlem i IOKs expertgrupp för non-communicable diseases (NCD), 2013-15; Ordförande i Svensk Förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM), 2013-15; Medlem i Eur Federation of Sports Med Socitietes (EFSMA) ́s och Federation Int Medicine du Sport (FIMS) vetenskapliga kommitteér, båda 2014-; Medlem i Medicinska Rådet i Riksidrottsförbundets Dopingkommission, 2010-; Ordförande i terapigrupp DzFysisk aktivitetdz i Reg Läkemedelskommitten, VGR, 2007-11 och 2016-; Vice ordförande Sv Fotbollförbundets Medicinska kommitte, 2010-; Förbundsläkare Idrottsmedicin 1997; Lagläkare inom elitidrott; GAIS, 1996- och U-21/A damlandslaget i fotboll, 2001- (inkl EM 2009, 2013, VM 2011, 2015, OS 2012, 2016), Elfenbenskusten landslag (VM 2010), Tyresö FF (2011-13).