peter-1Peter Palmér
Peter kommer från akutsjukvården och har arbetat med strategisk sjukvårdsledning i över 15 år. Han är utbildad ambulanssjuksköterska och har bland annat arbetat med utveckling av beredskap inom avancerad räddning och kemberedskap i Skåne. Peter har bland annat mångårig erfarenhet som utbildare inom Försvarsmakten och har vid flera tillfällen arbetat utomlands i krigsdrabbade områden. Peter är även dedikerad kanotist och vandrare.

Nordic Preparedness AB är ett krishanteringsbolag inom utbildning och övning kopplat till krishantering, riskhantering, ledarskapsutveckling och systematiskt säkerhetsarbete. Nordic Preparedness värdesätter kvalitet och professionalitet vilket yttrar sig genom genomarbetade koncept, handplockade utbildare och professionell pedagogik. Nordic Preparedness har en del av verksamheten som är direkt riktad mot arrangörer av sportevent. Inom denna verksamhet återfinns systematiskt säkerhetsarbete, krishantering, riskhantering, ledarskap och sjukvårdsorganisering anpassat för verksamma inom sportevent. Syftet är att skapa insikter, förståelse och verktyg för att bygga en starkare organisation kring event.