Program - Träning en praktisk vetenskap och Running science

Två dagar där torsdagen bjuder på teoretisk och praktisk kunskap gällande löpsteget och de fysiska förutsättningar som påverkar vägen till optimal prestation. Våra populära landslag bidrar med sina rehabiliteringsansvariga sjukgymnaster som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Fredagen gästas av internationella föreläsare och medicinskt ansvariga för några av världens största löpartävlingar för att prata om screening före tävling, medicinsk planering i extrema situationer och epidemiologi för hjärtstopp vid maratonlopp.

Torsdag 18 maj – Träning en praktisk vetenskap

Välkomna till en eftermiddag som ger såväl teoretisk som praktisk kunskap gällande löpsteget och de fysiska förutsättningar som påverkar vägen till optimal prestation. Våra populära landslag bidrar med sina rehabiliteringsansvariga sjukgymnaster som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
8.00 Registrering öppnar
 
11.30-12.00 Studiebesök Idrottshögskolans lab

Vi får en möjlighet att få insikt i den moderna tekniken och förklaring hur man kan mäta och analysera aktiviteter och träning.Vi kommer att besöka 3 labstationer och guidas genom möjligheterna som ges av forskare inom områden;

Biomekanik / Rörelse Lab : Visar och förklarar möjligheten att analysera idrottsaktivitet med 3D Kinematics och kraftplattor (force plate).
Styrke Lab: Visar och förklarar de olika möjligheterna att mäta och träna styrka med isokinetics, isometics och vibration.
Fysiologi Lab: Visar och förklarar olika möjligheter att mäta och analysera fysiologisk kapacitet.

12.00-13.00 Lunch
 

13.00-14.30 Fotens biomekanik, funktion och rehabiliteringsstrategier
Rickard Dahan, Leg. Fysioterapeut

En fotledsdistorsion kan ofta betraktas som en banal ortopedisk åkomma eftersom den sällan föranleder en längre tids immobilisering eller någon operativ åtgärd. Tejpning och extern stabilisering ses som en självklar åtgärd. Men nedsatt rörlighet och funktion i foten har en tendens att ge upphov till andra sekundära påföljder såväl kring fotleden som proximalt i den drabbade sidan om ett felaktigt löp- och belastningsmönster kvarstår.

Rickard pratar om fotens biomekanik och funktion ur ett praktiskt perspektiv och resonerar kring upplägget för en optimal rehabiliteringsstrategi samt några av följande frågeställningar:

  • Hur fungerar den friska foten?
  • Vad händer med fotens funktion när någon struktur skadas?
  • Hur påverkas resten av nedre extremiteten?
  • Hur fungerar och samverkar de stora lederna i NE – fot, knä och höft – ur ett biomekaniskt och funktionellt perspektiv hos den friska idrottaren?
  • Hur påverkas funktionen och förmågan att prestera vid smärta, rörlighetsinskränkning och nedsatt styrka – som t ex efter en fotledsstukning?
  • Hur skiljer sig träningsupplägget för den friska individen kontra individen med smärta och dysfunktion?
  • Hur individualiserar och stegrar man belastningen i övningarna så att såväl motionären som elitidrottaren får ut maximalt av sin rehab?
  • Ska man tejpa en stukad fot?

14.50-16.00 Det perfekta löpsteget
Thomas Reckmann, journalist, löpcoach och före detta elitlöpare
Löpning är inte bara syreupptagning utan uthålligheten och prestationen påverkas också av hur du använder kroppen. Nyckeln är en bättre löpteknik där du drar nytta av tyngdkraften. Med ett lättare steg sänker du löptiden och minskar samtidigt belastningen på kroppen. Här får du prova grundövningar för mer naturlig och effektiv löpning. Du får en garanterad aha-upplevelse som förändrar din bild av vad löpning är !

16.20-17.50 Vem satte ett ben där?
Marie Wedberg, Leg. Fysioterapeut
Knäledens anatomi med ett löst ben på toppen av en gångjärnsled är som gjord för problem. Problem blir det ofta, främre knäsmärta är en vanlig åkomma i alla åldrar och aktivitetsnivåer.

Med lång erfarenhet både avseende bredd och elit delar Marie med sig av sina erfarenheter och tankar, visar på övningar och avlastande tejpningar vilket du som deltagare också kommer få prova på. Målet är att få kroppar att fungera trots de brister och eventuella defekter som finns, en utmaning med målet att kunna vara aktiv på önskvärd nivå.

 

Fredag 19 maj – Running science

Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet. Delar av programmet hålls på engelska.

08.30-08.40
Välkommen
Bo Edsberger, Claes Annerstedt och Mats Börjesson

08.40-09.00 Introduktion
Mats Börjesson, professor, överläkare

09.00-09.45 ”Medical planning for Boston marathon, experiences of extreme situations 2012-14”
Chris Tryanos, Medical Coordinator Boston marathon
Föreläsningen kommer att diskutera förberedelser för extrema situationer (extrem värme respektive terror), utifrån de erfarenheter man gjort vid Boston maraton de senaste åren.

09.45-10.15 ”Sudden cardiac arrestin marathons”
Bill Roberts, Twin Cities Marathon
Bill Roberts kommer att diskutera risken för akut hjärtstillestånd i samband med maratonlöpning, utifrån hans och andras studier.

10.15-10.45 Kaffe

10.45-11.15 ”Pre-race screening to reduce medical complications”
Martin Schwellnuss, Cape Town Two Ocean marathon
Här diskuteras om man genom att genomföra screening före tävlingen kan minska risken för medicinska komplikationer under loppet. Erfarenheter från en sydafrikansk modell, utarbetad efter internationella konsensus rekommendationer.

11.15-11.45 ”Medical emergencies in endurance exercise”
Courtney Kipps, London Marathon

11.45-12.15 ”Anti-gravity treadmill running”
Mark A. Harrast, Seattle Marathon
Här kommer att diskuteras löpning på löpband under vatten (anti-gravity running), som en del i skaderehabilitering.

12.15-13.30  Lunch

13.30-14.00 ”Swedish Ambulance Registry”
Anneli Strömsöe, Sahlgrenska Academy
Svenska ambulansregistret- Här presenteras det svenska ambulansregistret och de unika data som man kan få fram på hjärthändelser under fysisk aktivitet.

14.00-14.30 ”Development of overuse injuries in running-a multidisciplinary approach”
Stefan Grau, Göteborgs Universitet
En modell för uppkomst och förhindrande av överbelastningsskador inom löpningen presenteras.

14.30-15.00  ”Carbohydrates and endurance”
Daniel Arvidsson, Göteborgs Universitet
Här diskuteras sambandet mellan prestation i löpning och näringsintag, specifikt kolhydrater.

15.00-15.30 Kaffe

15.30-15.50 ”Evolution of medical assistance in Behobia-San Sebastian 20K (Spain). Influence of environmental conditions in heat stroke development”
Dr. Feliz Zubia

16.00-16.30 ”Running overuse injuries”
Jon Karlsson, Göteborgs Universitet
Professor Jon Karlsson ger en översikt över vanliga överbelastningsskador inom löpningen.

16.30-16.50 ”Ambulance events at Göteborgsvarvet”
Eric Carlström, professor katastrofmedicin
Kommer att diskutera allvarliga medicinska händelser under Göteborgsvarvet och diskutera olika miljöfaktorers betydelse.

16.50-17.00 Avslutning 
Anmälningsavgift: 2900 kr
Studentpris: 400 kr per seminariedag(medtag studentlegitimation till seminarierna).
Till anmälan