Göteborgsvarvet och höstveckan 2021 ställs in

Göteborgsvarvet 2021 blir av – den 11 september

Världens största halvmaraton, Göteborgsvarvet arrangeras den 11 september 2021. Flytten har beslutats av Göteborgs Friidrottsförbunds styrelse och görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförandet av loppet. Det har också beslutats att Stafettvarvet arrangeras den 8 september, Specialvarvet den 10 september, Minivarvet den 11, 18 och 19 september och Lilla Varvet den 18 september. . Tillsammans med dessa lopp och Göteborgsvarvet Marathon den 19 september, kommer Göteborgsvarvet att utgöra en ny världsunik löparvecka i Göteborg.

Göteborgsvarvet 11 september 2021

Pressmeddelande 2020-12-18

– Anledningen till beslutet om att flytta Göteborgsvarvet från maj till september baserades på att vi tillsammans med Göteborgs Stad, partners samt relevanta myndigheter gör den samlade bedömningen att vi ur ett samhällsperspektiv har bättre möjligheter att både genomföra och planera för den världsunika löparveckan i september 2021. Tack vare samhällets idoga ansträngningar med att utrota covid-19, nu närmast genom massvaccinering, ser vi hoppfullt på framtiden och går in med övertygelsen att vi kommer genomföra Göteborgsvarvet 2021. Sedan får vi självfallet anpassa oss efter de eventuella restriktioner och riktlinjer som kan vara aktuella i september, säger Martin Bergman, förbundschef Göteborgs Friidrottsförbund och VD för Göteborgsvarvet.

– Vi väljer att ta detta beslut i ett tidigt skede för att alla berörda parter ska veta vad som gäller och därigenom få bästa möjliga förutsättningar att ladda upp inför den 11 september 2021. Det gäller såväl löpare och partners men inte minst Göteborg Stads olika förvaltningar och bolag som genom detta beslut ges rådrum att hantera tillståndsgivning inför genomförandet av de båda loppen i september, säger Martin Bergman

Flytten innebär att Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon bildar en historisk löparvecka mellan den 11 och 19 september.

– Att flytta Göteborgsvarvet till september känns helt rätt för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för löparna. Det blir fantastiskt roligt att Göteborg, som få andra städer i världen, får en unik löparvecka med både världens största halvmara och det exklusiva maratonloppet. Det blir en härlig utmaning med två lopp i september och det är något att se fram emot för alla oss som älskar löpning, säger Mustafa ”Musse” Mohamed, tvåfaldig vinnare av Göteborgsvarvet och svensk rekordinnehavare i maraton.

På ursprungsdatumet i maj kommer ett virtuellt evenemang att hållas men den 11 september är det den klassiska bansträckningen längs Göteborgs gator som gäller.

– Exakt på vilket sätt vi kommer att genomföra Göteborgsvarvet i september 2021 är i detta nu under planering och beredning i organisationen. Givet situationen i samhället är vi fortsatt beroende av att följa händelseutvecklingen dag för dag, signalerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten men också den planerade massvaccineringens utfall är avgörande för vår genomförandeförmåga. Vi har på plats en professionell genomförandeorganisation och ständig kontakt med berörda myndigheter. Organisationen känner en stor trygghet och besitter både kompetens och kapacitet att genomföra Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon under 2021, även sett ur ett folkhälsoperspektiv. Vi ser mycket fram emot en härlig löparvecka i september 2021, säger Martin Bergman.

Inför beslutet av flytten av Göteborgsvarvet har diskussioner förts med Marathongruppen som arrangerar Stockholm Halvmarathon. Detta eftersom båda loppen kommer att genomföras den 11 september 2021.

– Det är förstås inte optimalt att Sveriges två största halvmaratonlopp arrangeras samma dag men vi har haft en god dialog med Göteborgsvarvet och kommer att samverka för att lösa det på bästa möjliga sätt för löparna. Det viktigaste är att vi får komma igång och arrangera evenemang igen, säger David Fridell, marknadschef för Marathongruppen.

Anmälan för de som redan anmält sig till Göteborgsvarvet gäller fortfarande. Anmälan flyttas per automatik till loppet den 11 september.

Fler lopp flyttas till hösten på grund av rådande omständigheter kring pandemin:Stafettvarvet, Specialvarvet, Lilla Varvet och Minivarvet kommer arrangeras i september

Organisationen har arbetat hårt för att hitta lösningar till att kunna arrangera fler lopp under 2021 och vi är glada att presentera att Stafettvarvet arrangeras den 8 september, Specialvarvet arrangeras den 10 september. Minivarvet får en extra dag och kommer arrangeras 11, 18 och 19 september och Lilla Varvet blir av den 18 september.

- Det känns väldigt bra att att vi kunnat utöka löparveckan i höst med ännu fler lopp som tilltalar olika deltagare. Tillsammans sätter vi barn och unga i rörelse genom Minivarvet och Lilla Varvet och det känns oerhört viktigt för oss att vi ska kunna arrangera dessa lopp varje år. Detsamma gäller för Specialvarvet där vi vet hur mycket det loppet betyder för deltagarna och tillsammans visar vi att alla kan göra ett Varv. Stafettvarvet tilltalar framför allt företag och deltagandet är ofta en del i företagens friskvårdsarbete som kanske är ännu viktigare nu i dessa tider, säger Martin Bergman.

 • Frågor & svar: Vad har beslutats och varför?

  Vi har beslutat att flytta Göteborgsvarvet från den 22 maj till den 11 september. Anledningen till beslutet är att vi ska ha bättre och större möjligheter att genomföra Göteborgsvarvet och skapa ett tryggt och bra evenemang för löparna. Dels på grund av den situation som råder i samhället med covid-19, men också för att vi ska kunna ha tillräckligt med tid för att planera och vidta de åtgärder som behövs.

  Vi har också av samma anledning beslutat att flytta:

  • Stafettvarvet från den 19 maj till den 8 september.
  • Specialvarvet från den 21 maj till den 10 september
  • Minivarvet från den 22-23 maj till den 11 och 18-19 september.
  • Lilla Varvet från den 23 maj till den 18 september.
  • Trailvarvet till den 5 september.
 • Frågor & svar: Varför tas beslutet nu?

  Vi väljer att ta detta beslut i ett tidigt skede för att alla berörda ska veta vad som gäller och därigenom få bästa möjliga förutsättningar att ladda upp inför Göteborgsvarvet den 11 september 2021 och till övriga dotterlopp som flyttats. Det gäller såväl löpare och partners men inte minst Göteborg Stads olika förvaltningar och bolag som genom detta beslut ges rådrum att hantera tillståndsgivning inför genomförandet av de båda loppen i september.

 • Frågor & Svar: Vad innebär det för de anmälda löparna?

  De som redan är anmälda till:

  • Göteborgsvarvet kommer automatiskt att flyttas till det nya datumet den 11 september.
  • Stafettvarvet kommer automatiskt att flyttas till det nya datumet den 8 september.
  • Specialvarvet kommer automatiskt att flyttas till det nya datumet den 10 september.
  • Minivarvet kommer automatiskt att flyttas till det nya datumet till 11 och 18-19 september (anmälan gäller för en dag).
  • Lilla Varvet kommer automatiskt att flyttas till det nya datumet den 18 september.
  • Trailvarvet kommer automatiskt att flyttas till det nya datumet den 5 september.
 • Frågor & svar: Hur har ni tänkt att genomföra Göteborgsvarvet och de andra loppen i september?

  Exakt på vilket sätt vi kommer att genomföra Göteborgsvarvet kan vi inte svara på i dagsläget. Det är helt beroende på hur läget ser ut och vilka restriktioner och riktlinjer som eventuellt råder i september. Vi har en väldigt duktig organisation och löpande kontakt med berörda myndigheter där vi känner oss trygga att i att vi har kompetensen och kapaciteten att genomföra säkra lopp i september. Exakt vilka åtgärder det skulle kunna komma att bli, kommunicerar vi närmare loppets genomförande givet situationen som då råder.

 • Frågor & svar: Vad gäller för dotterloppen i Varvetveckan och Varvetmilen?

  Se ovan vilka dotterlopp som är flyttade till September.

  Varvetmilen kommer arrangeras som virtuella lopp. Anmälda till Varvetmilen kommer få mer information via mejl). Cityvarvet och Yogavarvet är tyvärr inställda 2021 på grund av orsaker kopplade till pandemin. Anmälda löpare till Cityvarvet och Yogavarvet kommer få mer information via mejl.

 • Frågor & svar: Jag är anmäld till både Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon men kommer inte klara av att springa båda. Vad gör jag då?

  Du har i så fall möjlighet att flytta startplatsen i Göteborgsvarvet till 2022 innan den 30 juni. Skriv till oss på info@goteborgsvarvet.se så löser vi det.