Information med anledning­ av covid-19

2022-01-27

Göteborgsvarvet och Varvetveckan kommer att arrangeras i maj.
Det är den samlade bilden hos oss och hos de myndigheter vi samarbetar med för att kunna genomföra ett av världens största löparevenemang. Skulle detta trots inte ske finns det en beredskap för att genomföra loppet på ett reservdatum i höst dit din startplats kostnadsfritt flyttas.

Vi har till 2022 full beredskap för att anpassa arrangemanget till de villkor och aktuella lagar, råd och restriktioner som kan komma att existera vid genomförandet.

Till 2022 års evenemang kommer evenemangsområdet med tillhörande flöden för både löpare och allmänhet att anpassas till en bättre och tryggare upplevelse.

Vi har också en beredskap att anpassa evenemanget till att möta eventuella myndighetskrav på exempelvis vaccinationspass och/eller uppvisande av negativt provsvar.

Vårt huvudansvar är att möjliggöra ett tryggt och säkert evenemang för sjukvården, all personal, löpare, funktionärer och allmänheten utifrån gällande lagar, råd och restriktioner.

För aktuell information om restriktioner och covid-19 hänvisar vi till krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.

Våra vanligaste frågor just nu

Kommer Göteborgsvarvet 2022 bli av?

I skrivande stund pekar allt på att samtliga lopp genomförs som planerat.
Det är den samlade bilden ifrån oss och de myndigheter vi samarbetar med.

Vad händer om ni måste ställa in?

Skulle vi mot förmodan tvingas att ställa in i maj kommer vi kostnadsfritt flytta din plats till nästa Göteborgsvarv. Samma princip gäller även för övriga lopp under 2022.

Finns det reservdatum?

Just nu pågår det en utredning tillsammans med myndigheter och Göteborgs stad om bästa lämpliga reservdatum i höst.
När det finns ett färdigt datum kommer detta att kommuniceras.

Kommer ni kräva vaccinpass eller negativt pcr-test?

Vi kommer anpassa oss efter de myndighetskrav som ställs på arrangörer av utomhusevenemang i vår storlek. I skrivande stund finns inga sådana krav, men vi har full beredskap för att anpassa oss till eventuella utökade villkor.