HEJA

HEJA i Göteborg bjuder in till gratis löparskola på några olika platser i Göteborg. Aktiviteterna är friidrottsinspirerade med mycket löpning, samarbetsövningar och lekar. Hållbarhet berörs utifrån hälso- och miljötänk och socialt tänk för att få en god miljö för nästkommande generation står i fokus.

Läs mer


  • Hållbarhet: Ett hållbart evenemang

    Göteborgsvarvet har valt att satsa på att vara framstående inom miljöfrågan och bli ett mer hållbart evenemang. 2016 blev Göteborgsvarvet certifierat enligt ISO 20121. Samma år fick organisationen även ta emot priset AIMS Green Award.

  • Välgörenhet: Springa för välgörenhet

    Under 2011-2019 har Göteborgsvarvet genom sina löpare samlat in över 12 miljoner kronor till välgörenhet. Inför Göteborgsvarvet 2020 kan du välja att springa för flera olika organisationer som varje dag arbetar för en bättre värld.

  • Folkhälsa: Hälsa i fokus

    Göteborgsvarvet och det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med syfte att skapa ett ökat intresse för hälsa i stadsdelen Gårdsten i Göteborg. Aktiviteter som redan är planerade är att årligen arrangera TräningsTräffar för vuxna och Lilla Varvets Löparskolor för barn.