HEJA Göteborg 2021

HEJA Göteborg bjuder in till gratis löparskolor under våren 2021 på Gårdstensskolan, Brandströmska skolan, Tretjärnsskolan, Lövgärdesskolan, Nytorpsskolan, Vättleskolan, Backaskolan och Torpaskolan.

På löparskolan tränar vi för att må bra och att ha roligt tillsammans. Träningspassen är friidrottsinspirerade med mycket löpning, samarbetsövningar och lekar. Vi kommer också prata om social hållbarhet utifrån hälsa och miljö för att skapa goda förutsättningar för nästkommande generation i vårt vackra avlånga land. Löparskolorna leds av duktiga friidrottsledare från olika föreningar i Göteborg.

Vårens Löparskola startar vecka 9 och avslutas vecka 21 med ett eget lopp nära din skola. Löparskolan startar igen efter sommarlovet. Information om detta skickas ut senare i vår. Den 18 september bjuds alla deltagare från löparskolan in till en gemensam utflykt till Slottsskogen för att springa loppet Lilla Varvet under Varvetveckan.

Tider och plats för löparskolorna är följande (med reservation för ändringar av tider och platser):

  • Brandströmska skolans idrottshall: måndagar & onsdagar 16-17
  • Gårdstensskolans gamla idrottshall: onsdagar 16.00-17-00 & fredagar 15.30-16.30
  • Lövgärdesskolans idrottshall: måndagar & torsdagar 16.00-17.00
  • Nytorpsskolan är i hammarkullehallen: tisdagar 16.00-17.00
  • Tretjärnsskolans idrottshall: måndagar & onsdagar 17.00-18-00
  • Vättleskolan är i Angered arenas friidrottshall: tisdagar & torsdagar 16.00-17.00
  • Torpaskolans idrottshall: onsdagar 15.30-16.30
  • Backaskolan samling utanför Backaskolans idrottshall: Alla träningar är utomhus tisdagar & torsdagar 14.30-15.30

Kontakt HEJA: Projektledare Sara Karlsson, sara.karlsson@goteborgsvarvet.se

H E J A Göteborg står för health, empowerment, joy, activity.:HEJA Göteborg

Health: Utifrån deltagarnas förutsättningar vill vi skapa möjligheter till en livsstilsförändring och bättre hälsa.

Empowerment: Vi vill stärka deltagarnas egenmakt och deras tilltro till att påverka sitt eget liv och sin hälsa.

Joy: Löparskolorna blir en social mötesplats där deltagarna kan känna delaktighet, glädje och gemenskap.

Activity: Med ett varierat aktivitetsutbud introduceras deltagarna till rörelse och fysisk aktivitet i deras närområde. Träningspassen kompletteras med teoretiska hälsomoment.

Samarbetspartners folkhälsa

I vårt folkhälsoarbete samarbetar vi med en rad aktörer.
Angereds IS, Sävedalens AIK, Örgryte IS, IFK Göteborg, IF Kville, Gårdstensbostäder, Göteborgs Stad, Folkhälsokommittén (VGR), R.U.N, Projekt Jämvikt, VSIF (Väst svenska idrottsförbundet), Viktoria Park, Hälsoteket Angered, Hyresgästföreningen, Gårdstensskolan, Brandströmska skolan, Tretjärnsskolan, Lövgärdesskolan, Nytorpsskolan, Vättleskolan, Backaskolan och Torpaskolan.

Göteborgsvarvets löparskolor är även en del av Generation Peps nätverk. Med engagemang, kunskap och stort hjärta peppar och inspirerar vi barn och unga i Sverige. Vi vill arbeta för att fler barn ska få möjlighet att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Tillsammans är vi PEP! Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena företag, organisationer och människor för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv.

Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Vi är "peppare"

Hälsoarbete har ofta ingen tydlig beställare eller kund. Detta gör det extra angeläget att Göteborgsvarvet, som en av flera samhällsaktörer, sätter hälsofrämjande arbete högt på prioriteringslistan. Göteborgsvarvets folkhälsoarbete genomsyras av tre fokusområden: fysisk aktivitet, utbildning och gemenskap.

Ohälsan beror på många faktorer, men en del kan förklaras i fysisk inaktivitet och dåliga kostvanor. Målet med Göteborgsvarvets folkhälsoarbete är att öka kunskapen och ge människor verktyg för att göra hälsosamma val i livet, att stärka människors tilltro till sig själva och förmågan att bestämma över sitt liv (Empowerment).

Göteborgsvarvets folkhälsoarbete har uppmärksammats i media, men också av olika samhällsaktörer och politiker. Bland annat blev Göteborgsvarvet i augusti 2013 inbjudna till Sveriges Riksdag för att informera om Gårdstensaktiviteterna. Göteborgsvarvet har deltagit i flera diskussioner angående löpartrender och ojämlikhet i hälsa och även genusskillnander inom de olika motionsloppstrenderna. SVT sände våren 2013 ett inslag från Gårdsten ”Göteborgsvarvet – större än en tävling” och en av Göteborgsvarvets projektledare deltog senare under sommaren i TV4 Nyhetsmorgon och samtalade kring ämnet ojämlikhet i hälsa och klasskillnader inom motionslopp.

Göteborgs Friidrottsförbund, som arrangerar Göteborgsvarvet, har som syfte att skapa, utveckla och samordna resurser för att stödja och stärka friidrotten inom distriktet. Friidrottsförbundet har också som syfte att ”skapa intresse för hälsa i samhället”. Göteborgsvarvets hälsofrämjande aktiviteter, som sträcker sig mot flera målgrupper, är ett tydligt exempel på hur man kan skapa intresse för hälsa i samhället.

Göteborgsvarvets verksamhet i Angered har ett tydligt hälsofrämjande folhälsoperspektiv, och satsningen på barnen är otroligt viktig. Att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet är ett nyckelelement i hälsofrämjande insatser. Insatserna som krävs för att sprida kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa till barn är ofta kostnadseffektivt, både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv.

Göteborgsvarvet har som mål att implementera verksamheterna för att långsiktigt skapa förutsättningar för att fler människor ska ha möjligheten att främja sin hälsa.

Stipendium:2016 års folkhälsostipendium

I november 2016 tilldelade folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen 2016 års folkhälsostipendium till Göteborgsvarvet och Göteborgs Friidrottsförbund. Syftet med stipendiet är att främja och stimulera ett gott folkhälsoarbete i Västra Götaland. Folkhälsostipendiet, på 50 000 kronor, kommer att satsas i ny verksamhet.