Spring Göteborgsvarvet för välgörenhet

Välgörenhet:Din startplats bidrar!

Under 2011-2019 har Göteborgsvarvet genom sina löpare samlat in över 12 miljoner kronor till välgörenhet. Inför loppet 2020 väljer respektive organisation själva hur mycket en startplats ska kosta. Tack för att du är med och bidrar!

Så fungerar det

Välgörenhetsorganisationerna erbjuder olika mervärden kopplade till ”sina startplatser”, och de sätter även själva priset på startplatserna. Mer information under respektive organisation nedan, samt på organisationens hemsida.


Göteborgsvarvets välgörenhetspartners 2020

Spring för välgörenhet:Hjärt-Lungfonden

Spring för Hjärt-Lungfonden så stödjer du forskningen som ger mer tid att leva.

Hjärt-kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken, och bara i Sverige är 2 miljoner människor drabbade. Nästan lika många lever med någon form av lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv, genom att samla in och dela ut pengar till hjärt-lungforskning. Allt med visionen om en värld fri från hjärt-lungsjukdom.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och löpartröja/funktionströja.

Läs mer om Hjärt-Lungfonden Anmälan

Spring för välgörenhet:Ung Cancer

Spring för Ung Cancer och du springer för de unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer!

Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. Ung Cancer består av tusentals medlemmar mellan 16 och 30 år och är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. De ser till att ingen ska behöva kämpa ensam, de skapar mötesplatser, ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar. Ung Cancer finns när marken skakar och allt förändras. De finns där, varje steg på vägen.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja, samt gympapåse och vattenflaska framtagen med ICANIWILL.

Läs mer om Ung Cancer Anmälan

Spring för välgörenhet:WaterAid

Spring för WaterAid och du springer för att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen.

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett direkt resultat av WaterAids arbete.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Läs mer om WaterAid Anmälan

Spring för välgörenhet:A Non-Smoking Generation

Spring för A Non Smoking Generation och du springer för tobaksfria liv.

A Non Smoking Generation är en fristående ideell organisation som sedan 1979 arbetar för ett samhälle fritt från tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. Genom tobaksförebyggande projekt och opinionsbildning vill vi bidra till en mer hälsosam och hållbar värld.

Anmälningsavgift: 1000 kr
Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), funktionströja och löpning med ambassadören Martin Melin.


Läs mer om A Non Smoking Generation
Anmälan

Spring för välgörenhet:Stadsmissionen

Spring för Göteborgs Stadsmission och du springer för de utsatta!

Gör skillnad för barnen – spring för Göteborgs Stadsmission!

Flera gånger varje vecka möter Göteborgs Stadsmission barnfamiljer som på olika sätt lever i utsatthet. Det handlar främst om fattigdom, men kan även röra hemlöshet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.

Varje sommar ordnar vi kollo för dessa barn och familjer. Kollot är en möjlighet att få uppleva spännande sommaräventyr och något att se fram emot. Att för en stund få vara som alla andra.

När du väljer att springa för Göteborgs Stadsmission går ditt bidrag direkt till att ge fler barn härliga sommarminnen. Välkommet till vårt team!

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Läs mer om Stadsmissionen Anmälan

Spring för välgörenhet:Ågrenska

Spring för Ågrenska och du springer för ett syskon som har en bror eller syster med en sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning.

Som syster eller bror till ett barn med en funktionsnedsättning hamnar man av naturliga skäl lätt i skymundan. Föräldrarna känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja. Varje år arrangerar därför Ågrenska ett syskonläger där syskonen får känna gemenskap och en möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Här står syskonen i centrum och de får verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Ågrenska är en icke-vinstdrivande organisation och ägs av Ågrenska Stiftelsen.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Läs mer om Ågrenska Anmälan

Spring för välgörenhet:Ronald mcDonald Hus

Spring för Ronald McDonald Hus Göteborg och du springer för familjer vars barn drabbats av svår sjukdom.

På Ronald McDonald Hus i Göteborg bor familjer vars barn drabbats av svår sjukdom. Dessa familjer kommer många gånger långt härifrån och har blivit remitterade till Drottning Silvias Barn- & Ungdomssjukhus för att barnen ska få rätt specialistsjukvård. Under tuffa och ofta långa behandlingsperioder erbjuds familjerna boende och en någorlunda normal vardag hos oss på Ronald McDonald Hus Göteborg – det blir ett ”Hem hemifrån” när det behövs som mest.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Läs mer om Ronald McDonald Hus Anmälan

Spring för välgörenhet:Läkare Utan Gränser

Spring för Läkare Utan Gränser och du springer för att rädda liv.

Läkare Utan Gränser, eller Médecins Sans Frontières, är en internationell medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där behoven är som störst. Organisationen bildades i Frankrike 1971 och bistår människor i kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. Läkare Utan Gränser är oberoende och styrs inte av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Organisationen arbetar i fler än 450 projekt i över 70 länder.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Läs mer om Läkare Utan Gränser Anmälan

Spring för välgörenhet:Jontefonden

Spring för Jontefonden och du springer för barn och ungdomar och deras familjers ökade livskvalitet i väntan på eller efter genomförd organtransplantation.

Jontefonden är en insamlingsstiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som har genomfört en organtransplantation, och deras syskon. Stiftelsens mål är att öka livskvaliteten och sätta guldkant på vardagen så att familjerna orkar vara drabbade. Organdonation är en folkhälsofråga som berör alla! Att arbeta opinionsbildande i frågan är ett ansvar som Jontefonden bär inför sina familjer, då den guldkant som drabbade familjer drömmer högst om är ett nytt organ.

Anmälningsavgift: 1300 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), funktionströja, keps, 3 x prova-på tillfällen hos Pilates Complete (värde 1000 kr) och träningsprogram online: pilates för löpare

Läs mer om Jontefonden Anmälan

Spring för välgörenhet:Brain Athletics

Spring för Brain Athletics och för hjärnforskningen.

Sambanden mellan fysisk aktivitet och minskning av demens, stroke, cancer och depression är tydliga. Spring för de som drabbats och bli ambassadör för ökad kunskap om hjärnan.

Föreningen Brain Athletics grundades i samband med Göteborgs Jubileumslopp 2013 och är ett samarbete mellan friidrotten, hjärnforskningen och föreningslivet. Via olika lopp stöttar vi den framstående hjärnforskningen vid Göteborgs universitet. Brain Athletics vill sprida kunskap och skapa opinion för ökade möjligheter till mer rörelse och ökad medvetenhet kring betydelsen av hälsosamma vanor genom hela livet; i skolan, i äldreomsorgen, på arbetsplatser, för utsatta och för oss alla. Vi värnar särskilt ett levande föreningsliv och goda förutsättningar för dessa att verka för en god hälsa, stimulerande miljö och en hållbar livsstil.

Anmälningsavgift: 1100 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), funktionströja, sakkunnig löpträning, varje måndag, året om: Samling 18.00 vid Slottsskogsvallens entré och rabatterat pris på Jubileumsloppet 2019.

Läs mer om Brain Athletics Anmälan

Spring för välgörenhet:World Childhood Foundation

Spring för World Childhood Fountation!

World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Ju tidigare barn som utsatts för våld och övergrepp får rätt stöd och hjälp så minskar risken för psykisk ohälsa och missbruk i vuxen ålder.

En trygg och kärleksfull vuxen som barnet kan lita på kan vara hela skillnaden när ett övergrepp har skett. Vi stödjer lokala projekt i Sverige och utomlands som arbetar direkt med barnen och deras familjer

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), Childhoodarmband och vattenflaska.

Läs mer om World Childhood Foundation Anmälan

Spring för välgörenhet:Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Spring och hjälp oss att skapa glädje som läker för barn och unga som kämpar med sjukdomar!

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus verkar för att tillföra saker, miljöer, upplevelser och aktiviteter som ger glädje och ökad livskvalitet för barn, unga och deras familjer på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Insamlingsstiftelsen bidrar till saker utöver ordinarie vård, både för barn och unga med fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), goodiebag, armband och en funktionströja.

Läs mer Anmälan

Bli välgörenhetspartner till Göteborgsvarvet

Kriterier för ansökan om att bli välgörenhetspartner:

- Innehav av Svensk Insamlingskontroll 90-konto eller medlemskap i FRII.

- Ni ska bidra till att förbättra folkhälsan i Sverige.

För mer information om kriterier och ansökan, kontakta henrik.svensson@goteborgsvarvet.se