Spring Göteborgsvarvet för välgörenhet

Så fungerar det

Välgörenhetsorganisationerna erbjuder olika mervärden kopplade till ”sina startplatser”, och de sätter även själva priset på startplatserna. Mer information under respektive organisation nedan, samt på organisationens hemsida.

Välgörenhet:Din startplats bidrar!

Under 2011-2019 har Göteborgsvarvet genom sina löpare samlat in över 12 miljoner kronor till välgörenhet. Respektive organisation själva hur mycket en startplats ska kosta. Tack för att du är med och bidrar!


Göteborgsvarvets välgörenhetspartners 2021

Spring för välgörenhet:Ung Cancer

Spring för Ung Cancer och du springer för de unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer!

Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. Ung Cancer består av tusentals medlemmar mellan 16 och 30 år och är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. De ser till att ingen ska behöva kämpa ensam, de skapar mötesplatser, ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar. Ung Cancer finns när marken skakar och allt förändras. De finns där, varje steg på vägen.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja, samt gympapåse och vattenflaska framtagen med ICANIWILL.

Anmälan Ung Cancer Läs mer om Ung Cancer

Spring för välgörenhet:WaterAid

Spring för WaterAid och du springer för att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen.

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett direkt resultat av WaterAids arbete.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Anmälan WaterAid Läs mer om WaterAid

Spring för välgörenhet:Stadsmissionen

Spring för Göteborgs Stadsmission och du springer för de utsatta!

Alla göteborgare har inte samma förutsättningar i livet. En låg inkomst, trångboddhet eller brist på socialt kontaktnät är några saker som står i vägen för en högre levnadsstandard. Göteborgs Stadsmission möter människor som lever i utsatthet, och genom bla mat, läxhjälp och familjeaktiviteter hjälper vi till att jämna ut de ojämlika förutsättningarna för psykisk och fysisk hälsa. Så bidrar vi till ett mänskligare samhälle för alla.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Anmälan Stadsmissionen Läs mer om Stadsmissionen

Spring för välgörenhet:Ågrenska

Spring för Ågrenska och du springer för ett syskon som har en bror eller syster med en sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning.

Som syster eller bror till ett barn med en funktionsnedsättning hamnar man av naturliga skäl lätt i skymundan. Föräldrarna känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja. Varje år arrangerar därför Ågrenska ett syskonläger där syskonen får känna gemenskap och en möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Här står syskonen i centrum och de får verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Ågrenska är en icke-vinstdrivande organisation och ägs av Ågrenska Stiftelsen.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Anmälan Ågrenska Läs mer om Ågrenska

Spring för välgörenhet:A Non-Smoking Generation

Spring för A Non Smoking Generation och du springer för tobaksfria liv.

A Non Smoking Generation är en fristående ideell organisation som sedan 1979 arbetar för alla barns rätt att förbli tobaksfria. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. Genom tobaksförebyggande projekt och opinionsbildning vill vi bidra till en mer hälsosam och hållbar värld.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), funktionströja och löpning med ambassadören Martin Melin.

Anmälan A Non Smoking Generation Läs mer om A Non Smoking Generation

Spring för välgörenhet:Ronald McDonald Hus

Spring för Ronald McDonald Hus Göteborg och du springer för familjer vars barn drabbats av svår sjukdom.

På Ronald McDonald Hus i Göteborg bor familjer vars barn drabbats av svår sjukdom. Dessa familjer kommer många gånger långt härifrån och har blivit remitterade till Drottning Silvias Barn- & Ungdomssjukhus för att barnen ska få rätt specialistsjukvård. Under tuffa och ofta långa behandlingsperioder erbjuds familjerna boende och en någorlunda normal vardag hos oss på Ronald McDonald Hus Göteborg – det blir ett ”Hem hemifrån” när det behövs som mest.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Anmälan Ronald McDonald Hus Läs mer om Ronald McDonald Hus

Spring för välgörenhet:Läkare Utan Gränser

Spring för Läkare Utan Gränser och du springer för att rädda liv.

Läkare Utan Gränser, eller Médecins Sans Frontières, är en internationell medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där behoven är som störst. Organisationen bildades i Frankrike 1971 och bistår människor i kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. Läkare Utan Gränser är oberoende och styrs inte av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Organisationen arbetar i fler än 450 projekt i över 70 länder.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Anmälan Läkare Utan Gränser Läs mer om Läkare Utan Gränser

Spring för välgörenhet:Hjärt-Lungfonden

Spring för Hjärt-Lungfonden så stödjer du forskningen som ger mer tid att leva.

Hjärt-kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken, och bara i Sverige är 2 miljoner människor drabbade. Nästan lika många lever med någon form av lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv, genom att samla in och dela ut pengar till hjärt-lungforskning. Allt med visionen om en värld fri från hjärt-lungsjukdom.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och löpartröja/funktionströja.

Anmälan Hjärt-Lungfonden Läs mer om Hjärt-Lungfonden

Spring för välgörenhet:Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Spring och hjälp oss att skapa glädje som läker för barn och unga som kämpar med sjukdomar!

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus verkar för att tillföra saker, miljöer, upplevelser och aktiviteter som ger glädje och ökad livskvalitet för barn, unga och deras familjer på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Insamlingsstiftelsen bidrar till saker utöver ordinarie vård, både för barn och unga med fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), goodiebag, armband och en funktionströja.

Anmälan Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Läs mer om Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Spring för välgörenhet:Sjöräddningssällskapet

Spring för Sjöräddningssällskapet och du springer för att rädda liv till sjöss.

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Och så är det fortfarande. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. Vi är med i 80 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Anmälan Sjöräddningssällskapet Läs mer om Sjöräddningssällskapet

Spring för välgörenhet:Världens Barn

Spring för Världens Barn och bidra till alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet!

Alla barn har rätt till en lekfull och trygg barndom med drömmar för framtiden. Ändå dör 15 000 barn under fem år varje dag, vart femte barn går inte i skolan och ca 30 miljoner barn är på flykt på grund av våld eller konflikt. Så kan vi inte ha det. Därför samarbetar Radiohjälpens insamling Världens Barn med 13 biståndsorganisationer, SVT, Sveriges Radio P4 och Utbildningsradion (UR) med att samla in pengar till projekt runt om i världen för att främja barns rättigheter. Pengarna används till att ge barn och familjer verktyg att själva lyfta sig ur fattigdom.

Anmälningsavgift: 1100 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), 3 månaders träning med Team Nordic Trail (tillgänglig på 40 orter i landet), funktionströja, energibar.

Anmälan Världens Barn Läs mer om Världens Barn

Spring för välgörenhet:Diabetesfonden

Spring för diabeteskampen! Diabetes är en sjukdom som nästan en halv miljon svenskar lider av och som inte går att bota.

Fysisk aktivitet är viktigt för alla, men för de med diabetes eller anlag för att få diabetes är det extra viktigt. Regelbunden motion ger ett jämnare blodsocker och en positiv påverkan på blodfetter och blodtryck. Det hjälper dessutom till att förhindra framtida diabeteskomplikationer.

Genom att springa för diabeteskampen uppmärksammar vi den positiva effekt fysisk aktivitet har samtidigt som vi samlar in pengar till diabetesforskning.

Tack vare framsteg inom forskningen går det idag att leva ett bra liv med diabetes, men vi vill inte nöja oss där. Diabetesfonden verkar för ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Anmälan Diabetesfonden Läs mer om Diabetesfonden

Spring för välgörenhet:Jontefonden

Spring för Jontefonden och skänk glädje till organtransplanterade barn!

Jontefonden är en stiftelse för familjen med barn och ungdomar som har eller ska transplantera organ. Vår strävan är att ge dessa familjer livskraft i nuet genom att skapa guldkant, trygghet och glädje i vardagen.

Springer du för Jontefonden blir du en riktig glädjespridare och hjälper oss stötta familjer i hela Sverige. Vi brukar leva efter devisen; stunder av lycka är läkande. Det du just nu kan göra är det största av allt - ge någon läkande kraft!

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), Jontefonden keps och vattenflaska, träningsprogrammet “Pilates För Löpare”, en gruppträningsklass hos Pilates Complete och förvaring av din väska (1 st) under loppet. (Du måste godkänna att Jontefonden får lov att kontakta dig via mejl för att du ska kunna ta del av träningsprogrammet och gruppträningsklassen)

Anmälan Jontefonden Läs mer om Jontefonden

Bli välgörenhetspartner till Göteborgsvarvet

Kriterier för ansökan om att bli välgörenhetspartner:

- Innehav av Svensk Insamlingskontroll 90-konto eller medlemskap i FRII.

- Ni ska bidra till att förbättra folkhälsan i Sverige.

För mer information om kriterier och ansökan, kontakta sara.brankell@goteborgsvarvet.se