Göteborgs­varvets seednings­regler

Så avgörs din startgrupp i Göteborgsvarvet 2023

I Göteborgsvarvet startar deltagarna i ett stort antal startgrupper. Starten pågår under tre timmar, där varje startgrupp startar med några minuters mellanrum. Vilken startgrupp en löpare hamnar i bestäms av olika faktorer som beskrivs här nedan. Redan nu kan du, preliminärt se vilken startgrupp du kommer att hamna i utifrån dina tidigare resultat. Dessa tider kan komma att uppdateras inför 2023.

 • Seedningsgrundande lopp för Göteborgsvarvet 2023: Arrangerade av Göteborgsvarvet

  Nedan finns alla Seedningsgrundande lopp som arrangeras av Göteborgsvarvet, vilka är giltiga för Göteborgsvarvet 2023. Ett resultat i dessa lopp ger automatisk seedning, ingen övrig registrering behövs. Denna lista kommer att uppdateras inom kort.

  • Göteborgsvarvet 2022
  • Jubileumsloppet 2022

  Längre ner på sidan hittar du en tabell som beskriver vilken startgrupp du hamnar i beroende på lopp och resultat.

 • Seedningsresultat: Från flera lopp

  Har du två eller flera registrerade resultat från godkända seedningsgrundande lopp är det alltid den bästa tiden som räknas. Du kan aldrig bli seedas till en startgrupp längre bak.

  Utan seedningsresultat?

  Är du inte seedad placeras du i en startgrupp mellan 19 - 25. Anmäler du dig tidigt startar du längre fram i startledet än om du anmäler dig sent. Definitiv startgrupp för Göteborgsvarvet 2023 meddelas samtliga löpare tre veckor innan loppets genomförande. Startbevis skickas då via e-post och finns för nedladdning på Mina sidor.

 • Seedningsgrundande lopp för Göteborgsvarvet 2022: Arrangerade av externa aktörer

  Du kan du ansöka om separat seedning om du har deltagit i externa lopp mellan 20 mars 2020 - 24 april 2022 som uppfyller nedan:

  • Ett sanktionerat marathonlopp snabbare än 3.55.05h
  • Ett sanktionerat halvmarathonlopp snabbare än 1.45.55h

  Skicka ett intyg på resultat (skärmdump på resultatlistan, ett diplom, eller en länk) till info@goteborgsvarvet.se senast den 24 april 2022.

  (Kommer att uppdateras inför 2023)

Seedningstabellen avser Göteborgsvarvet 2022 och kan komma och ändras inför 2023
 • Maxtid

  Målet stänger kl 19.00. Repet dras vid Frihamnsmotet kl 17.40 (efter 13,3 km) och vid Nordstan kl 18.05 (efter 15 km) . Löpare som inte klarar denna tid transporteras tillbaka till målområdet. Starten pågår mellan kl 13-16, maxtiden beror alltså på vilken startgrupp du är placerad i. Det krävs ett ungefärligt snittempo på 7.31 min/km om man är placerad i den sista startgruppen som startar klockan 16.00 för att klara gränsen efter 13,3 kilometer.

 • Diskvalificering

  Om du startar i en tidigare startgrupp än den du blivit tilldelad i Göteborgsvarvet 2023 blir du diskvalificerad. Samtliga löpare i Göteborgsvarvet springer med sitt namn på nummerlappen. Springer du med annan löpares nummerlapp kan du bli diskvalificerad.

 • Starta med kompis?

  Vill du springa tillsammans med en vän går det alltid bra att flytta till en senare startgrupp. Det kan du göra utan att kontakta oss eller att det påverkar ditt resultat. Observera att detta endast gäller vid flytt till en startgrupp längre bak. Flytt till en tidigare grupp innebär diskvalificering.

Frågor & Svar