Göteborgsvarvets välgörenhetsprogram 2025Göteborgsvarvets välgörenhetsprogram 2025
Göteborgsvarvet arrangeras den 17 maj 2025. Inför 2025 års upplaga erbjuder Göteborgsvarvet ett välgörenhetsprogram, med möjlighet för intresserade organisationer att ansöka till. Här följer information om förutsättningarna för en sådan ansökan och innehållet i välgörenhetsprogrammet.

Bakgrund
Göteborgsvarvet arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för friidrottsverksamheten i regionen. Överskottet investeras i föreningarnas ungdomsverksamhet och driften av träningsanläggningen Friidrottens Hus.

Sedan 2011 har Göteborgsvarvet genom välgörenhetslöparna samlat in cirka 13 miljoner kronor. Göteborgsvarvet har även möjliggjort exponering av varumärke och information från olika frivilligorganisationers verksamheter till evenemangets målgrupper.

Kriterier för att ansöka:

 • Innehav av Svensk Insamlingskontroll 90-konto eller medlemskap i Giva Sverige.
 • En kort motivering i samband med ansökan som beskriver hur ni som organisation bidrar till att förbättra folkhälsan i Sverige.
 • En kort motivering som beskriver hur organisationen önskar paketera sina startplatser (erbjudandet till löparen t.ex. vad löparen får utöver startplats i välgörenhetsstartgruppen) samt vad för aktiveringar organisationen önskar göra både på evenemangsdagen samt inför.
 • En kort motivering som beskriver hur organisationen kommer att marknadsföra sina startplatser och paketeringar samt vart insamlade medel går till.

Göteborgsvarvet bidrag:

 • Göteborgsvarvet blir en plattform för organisationen att aktivera sig på, både i samband med samt inför Varvetveckan 2025.
 • Göteborgsvarvet lyfter organisationens varumärke i sina kanaler och bidrar på så sätt till ökad kännedom om organisationens verksamhet.
 • Medverkan som välgörenhetspartner till Göteborgsvarvet ger möjlighet till att generera intäkter till Organisationen.
 • Organisationen får rätt att förknippa sig som Välgörenhetspartner till Göteborgsvarvet.
 • All kommunikation med Organisationens löpare sker genom Göteborgsvarvet.

Organisationens bidrag:

 • Organisationen måste själva arbeta aktivt med sin marknadsföring av startplatserna och paketeringarna i sina nyhetskanaler och sociala medier.
 • Organisationen ansvarar för sin paketering/erbjudande ut mot löparna som är utöver startplats i startgrupp 12 (om man ej är seedad till en tidigare startgrupp).
 • Organisationen ser till att rätt kommunikation från Göteborgsvarvet når Organisationens intressenter.
 • Organisationen finns på plats under Göteborgsvarvet den 17 maj i Charity Zone i startområdet, (tält ingår ej).
 • Övrigt engagemang i samband med Göteborgsvarvet och/eller dotterlopp.


Vårt gemensamma syfte med samarbetet är att:

 • Göra skillnad och bidra till bättre hälsa i samhället.
 • Ge löparna möjlighet att bidra till samhällsengagemang, en god sak.
 • Leda till marknadsföring av både Göteborgsvarvet och välgörenhetsorganisationen.
 • Stärka Göteborgsvarvets position som välgörenhetslopp (verksamhetens överskott går till föreningslivet, välgörenhetsprojekt och välgörenhetssamarbeten).

Hur funkar det?

 • Göteborgsvarvet säljer startplatser enligt ordinarie prisstege på goteborgsvarvet.se. I anmälningsformuläret ges möjligheten att välja ”Spring för välgörenhet” med ett tillägg på 400 kr.
 • Vid val av ”Spring för välgörenhet” ges valmöjligheten att välja någon av våra valda välgörenhetsorganisationer, där 400 kr går oavkortat till vald organisation.
 • Placering av Organisationens löpare sker i startgrupp 12 Välgörenhet. Seedade löpare placeras i tidigare startgrupp utifrån Göteborgsvarvets seedningsregler.
 • Samtliga välgörenhetslöpare får en nummerlapp som visar att de är en välgörenhetslöpare.
 • Organisationen ges utrymme på Göteborgsvarvets hemsida med logotyp, länk och kortfattad presentation samt vart insamlade medel går till.

Senaste dag för ansökan 26 augusti
Göteborgsvarvet återkopplar om ansökan - 2 september
Göteborgsvarvet skickar ut avtal för underskrift - 4 september
Registreringen för Spring för välgörenhet 2025 öppnar - 12 september


Välkommen med er ansökan till valgorenhet@goteborgsvarvet.se