Göteborgsvarvets välgörenhetsprogram 2022

Den 21 maj är äntligen folkfesten tillbaka! Inför Göteborgsvarvet 2022 erbjuder vi ett nytt välgörenhetsprogram, med möjlighet för intresserade organisationer att ansöka till. Här följer information om förutsättningarna för en sådan ansökan och innehållet i välgörenhetsprogrammet. Sista ansökningsdatum är 28/2-2022. (Men gärna så fort som möjligt så fler löpare kan springa för er Organisation.)

Bakgrund

Göteborgsvarvet arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för friidrottsverksamheten i regionen. Överskottet investeras i föreningarnas ungdomsverksamhet och driften av träningsanläggningen Friidrottens Hus.

Göteborgsvarvet har sedan 2011 aktivt satsat på välgörenhet med sitt välgörenhetsprogram. Totalt har Göteborgsvarvet samlat in över 12 miljoner kronor till välgörenhet. Göteborgsvarvet har även möjliggjort exponering av varumärke och information från olika frivilligorganisationers verksamheter till evenemangets målgrupper. Tillsammans med välgörenhetsorganisationerna vill Göteborgsvarvet bidra till att förbättra folkhälsan i Sverige.

Kriterier att ansöka:

 • Innehav av Svensk Insamlingskontroll med 90-konto eller medlemskap i Giva Sverige.
 • En kort motivering i samband med ansökan som beskriver hur ni som organisation bidrar till att förbättra folkhälsan i Sverige.
 • Organisationen åtar sig att sälja minst 10 stycken startplatser till Göteborgsvarvet 2022.

Göteborgsvarvets bidrag i partnerskapet:

 • Göteborgsvarvet lyfter organisationens varumärke i sina kanaler och bidrar på så sätt till ökad kännedom om organisationens verksamhet.
 • Partnerskapet ska generera intäkter till Organisationen.
 • Partnerskapet inkluderar en associationsrätt som innebär att Organisationen får rätt att förknippa sig med Göteborgsvarvet (avgränsningar tydliggörs i avtal).
 • Göteborgsvarvet tar fram en kommunikationsplan till Organisationen som rör all marknadsföring av Göteborgsvarvet.
 • All kommunikation med Organisationens löpare sker genom Göteborgsvarvet.

Organisationens bidrag i partnerskapet:

 • Organisationen måste själva arbeta aktivt med sin marknadsföring av startplatserna och paketeringarna i sina nyhetskanaler och sociala medier.
 • Organisationen finns på plats under Göteborgsvarvet för sina löpare för bland annat utdelning av t-shirt.
 • Organisationen ser till att rätt kommunikation från Göteborgsvarvet når Organisationens intressenter.

Vårt gemensamma syfte med samarbetet är att:

 • Göra skillnad och bidra till bättre hälsa i samhället.
 • Ge löparna möjlighet att bidra till samhällsengagemang, en god sak.
 • Leda till marknadsföring av både Göteborgsvarvet och välgörenhetsorganisationen.
 • Stärka Göteborgsvarvets position som välgörenhetslopp (verksamhetens överskott går till föreningslivet, välgörenhetsprojekt och välgörenhetssamarbeten).

Välgörenhetsprogram Göteborgsvarvet

I vårt Välgörenhetsprogram 2022 ingår följande:

 • Göteborgsvarvet säljer startplatser i Organisationens namn på goteborgsvarvet.se. Grundpris för en startplats uppgår till fn 595 kr. Organisationen får sälja startplatsenför 1000 kronor. Mellanskillnaden tillfaller Organisationen.
 • Placering av Organisationens löpare sker i startgrupp Välgörenhet 12. Seedade löpare placeras i tidigare startgrupp utifrån seedningen.
 • Exponering av Organisationen via brandade t-shirts på Organisationens löpare.
 • Exponering med eget tält i Entréparken i Göteborgsvarvets Charity-zone under Göteborgsvarvet.
 • Rättighet till egen ”cheerzone” längst med banan på Göteborgsvarvet.
 • Organisationen ges utrymme på Göteborgsvarvets hemsida med logotyp, länk och kortfattad presentation.
 • Evenemangspartner för Göteborgsvarvets virtuella lopp Charity Run som går av stapeln i april. 50% av anmälningsavgiften fördelas ut till anslutna Organisationer.

Förutsättningar för att bli Välgörenhetspartner

 • För att finansiera organisationens exponering i Charity-zone som inkluderar eget tält 3x3m kommer Göteborgsvarvet erhålla hela inbetalningen för Organisationens 10 första sålda platser.
 • Organisationen ska finnas på plats och bemanna sitt tält under Göteborgsvarvet den 21 maj.
 • Organisationen ska erbjuda Organisationens anmälda löpare en t-shirt i funktionsmaterial att springa i.
 • Organisationen står själva för sin branding till sitt Charity-tält.
 • Organisationen ska presentera sig i en inspelad ljudfil till Charity Run.

Senaste dag för ansökan 28 februari.

Göteborgsvarvet återkopplar om ansökan inom 3 dagar.

Göteborgsvarvet skickat ut avtal för underskrift inom 3 dagar.

Registreringen för välgörenhetsprogrammet 2022 är öppnas den 4 februari.

För att anmäla er Organisation till Göteborgsvarvets välgörenhetsprogram 2022 vänligen fyll i dokumentet nedan.

Till anmälan

Vid frågor var god kontakta Johanna Sjöstad på johanna.sjostad@goteborgsvarvet.se

Vi ser fram emot er ansökan och hoppas ni vill vara en del av Göteborgsvarvets välgörenhetsprogram 2022!