Bananskalen driver en buss 25 GöteborgsVarv

Publicerad: 8 maj, 2013

Nu har GöteborgsVarvet bevis på att det är hållbart. Från och med i år är hela organisationen miljödiplomerad.

– Under arbetsprocessen för att bli miljödiplomerade insåg vi att vi redan låg långt framme med miljötänket i GöteborgsVarvet. Framöver kommer vi jobba ännu mer systematiskt med miljöarbetet och vi är stolta att vi nu även har bevis på att vi gör ett bra jobb inom detta viktiga område, säger Sofie Engel, ansvarig för GöteborgsVarvets miljöarbete.

Hela träningsarenan Friidrottens Hus drivs i år med förnybar el från vindkraftverket Big Glenn, mer källsortering, separering av matavfall, muggar och svampar av lätt nedbrytbart material, all mat som säljs ska innehålla minst 30 procent ekologiska produkter, Fair Trade-kaffe och Rainforest-certifierade bananer är några av åtgärderna.

Och bara bananerna innebär ett jättearbete. I samarbete med Renova sorteras runt 65 000 bananskal ut från andra sopor.

– Lyckas vi samla in alla bananskal, kan biogas produceras som räcker att köra en buss 25 GöteborgsVarv, berättar Sofie Engel.

 

 

Publicerad: 8 maj, 2013