Spring Varvet för Ågrenska

”Början och starten på något helt nytt” – så gör dina pengar till Ågrenska skillnad

Publicerad: 11 feb, 2019

I februari gör Göteborgsvarvet en extra satsning på välgörenhet till förmånstagarna Stadsmissionen, Ågrenska och Ung Cancer. Anmäl dig före den 24 februari och 100 kr av din anmälningsavgift går automatiskt till välgörande ändamål. Du som anmäler dig 11-17 februari bidrar med 100 kr till Ågrenska. Pengarna som Ågrenska får via sitt samarbete med Göteborgsvarvet går till deras syskonläger, så här berättar Ågrenska om lägret:

Som syster eller bror till ett barn med en funktionsnedsättning hamnar man av naturliga skäl lätt i skymundan. Föräldrarna känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja. Varje år arrangerar därför Ågrenska ett syskonläger där syskonen får känna gemenskap och en möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Under veckan blandas fina samtal med aktiviteter som linbana, kanot, bastukväll, åka motorbåt, bågskytte mm. Under lägret står syskonen i centrum. De har ofta upplevt svåra situationer och bär med sig upplevelser och frågor de aldrig vågat prata om. Under veckan ger vi dem verktygen för att bättre förstå och handskas med sin situation.

”Man känner sig inte längre ensam i sin situation.” säger en av ungdomarna som varit med på lägret.

Under lägret hjälper vi syskonen växa, de får känna gemenskap och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.

Spring Varvet för Ågrenska
Som löpare har även chansen att springa Varvet 2019 för Ågrenska.

Anmälningsavgift: 1000 kr
Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), t-shirt, farthållare, effektförvaring och inbjudan till en löparkväll med föreläsning på Ågrenska.
Läs mer om Ågrenska
Anmäl dig för att springa för Ågrenska

Publicerad: 11 feb, 2019