Folkhälsostipendium till Göteborgsvarvet

Publicerad: 30 nov, 2016

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har tilldelat 2016 års folkhälsostipendium till Göteborgsvarvet och Göteborgs Friidrottsförbund. Syftet med stipendiet är att främja och stimulera ett gott folkhälsoarbete i Västra Götaland.

År 2012 startade Göteborgsvarvet ett hälsoprojekt med syftet att bidra till bättre folkhälsa. Idag har projektet utvecklats till en bestående verksamhet med aktiviteter för både barn och vuxna. Satsningen på unga har utvecklats till projektet ”HEJA”, som står för Health, Empowerment, Joy, Activity, med löparskolor i flera områden i Angered. Aktiviteterna fungerar som en hälsoplattform med fokusområdena fysisk aktivitet, kunskapsspridning och gemenskap.

Folkhälsostipendiet är på 50 000 kronor, pengar som kommer att satsas i ny verksamhet. Under 2017 planerar nämligen Göteborgsvarvet att utöka sitt folkhälsoarbete både i och utanför Göteborg, med fler löparskolor inom satsningen “HEJA”.

Läs mer om Göteborgsvarvets folkhälsoarbete

Publicerad: 30 nov, 2016