Forskning kan minska antalet medicinska incidenter vid långlöpning

Publicerad: 17 maj, 2017

Världens största löpartävlingar har även en medicinsk dimension. Trots i allmänhet goda förberedelser sker medicinska incidenter, som hjärtstopp.
Kan detta förebyggas och i så fall hur? Forskare, ihop med de medicinskt ansvariga för några av världens största löpartävlingar, diskuterar frågan nu på fredag, dagen före Göteborgsvarvet.

Konferensen Running Science hålls på Idrottshögskolan vid Göteborgs universitet, där Centre for Health and Performance, CHP, är beläget.
Valet av tidpunkt är ingen slump. Dagen efter är mer än 64 000 löpare anmälda till världens största halvmaraton, Göteborgsvarvet.

– Mängden incidenter kan förhoppningsvis minskas. Det handlar om åtgärder som screening före tävling, bättre medicinsk planering i extrema situationer och om ökad kunskap om epidemiologin kring hjärtstopp och andra allvarliga händelser vid långlopp, säger Mats Börjesson, överläkare och professor i idrottsfysiologi och delad föreståndare för CHP. I och med konferensen etableras ett internationellt forskningssamarbete kring frågorna, där nu Göteborgs universitet medverkar.

Studera preventiva åtgärder

– Vi måste gå samman för att kunna diskutera och studera vilka preventiva åtgärder som kan fungera. Antalet medicinska incidenter som har inträffat är i sammanhanget få men om vi går samman finns ett tillräckligt antal händelser att studera för att vi ska kunna dra slutsatser, säger Mats Börjesson.
Andra frågor kring långlöpning som diskuteras på konferensen är överbelastningsskador, stressfrakturer, effekten av kolhydrater, värmeslag under loppet samt skaderehabiliteringsprogram, även där med medverkan från Göteborgsforskare.
Under konferensen deltar bland andra de medicinskt ansvariga för några av världens stora långlopp, som Boston Marathon, Twin Cities Marathon, London Marathon, Seattle Marathon, Cape Town Two Ocean Marathon och loppet Behobia – San Sebastian.

Tid: Fredagen 19 maj, klockan 08:30-17:00.
Plats: Göteborgs universitet, Idrottshögskolan, Skånegatan 14B.
Konferensen sker i samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgsvarvet.

Läs programmet

 

Publicerad: 17 maj, 2017