Ingen behöver kämpa ensam med Ung Cancer

Publicerad: 21 nov, 2017

Löpare som anmäler sig under perioden 21–30 november skänker automatiskt 100 kr av sin anmälningsavgift till Ung Cancer.

Med pengarna från Göteborgsvarvet kan Ung Cancer fortsätta skänka stöd tröst och gemenskap till unga vuxna cancerberörda.
De kan se till att sina medlemmar får träffa andra i samma situation, få ekonomiskt stöd eller fysisk och psykisk rehabilitering.

Tillsammans ger vi Unga vuxna cancerberörda en röst. Tillsammans ser vi till att ingen ung vuxen cancerberörd ska behöva kämpa ensam.

Tillsammans säger vi Fuck Cancer!

Läs mer om Göteborgsvarvet
Till Anmälan

Publicerad: 21 nov, 2017