Ny tillförord­nad förbundsdirektör

Jacob Bergström blir tillförord­nad för­bunds­di­rek­tör på Göte­borgs Fri­idrotts­för­bund. Jacob Bergström finns för när­varande i organ­i­sa­tio­nen och har stöt­tat upp i HR- och organ­i­sa­tions­frå­gor under hösten 2021. Jacob har god kännedom om fri­idrotts­för­bun­dets verk­samhet efter några månad­er som exeku­tiv HR-part­ner till för­bund­skansli­et och styrelsen. Jacob går in formellt i sin nya roll som tf för­bunds­di­rek­tör från och med den 17 jan­u­ari 2022.

”För mig är det här en stor och spännande utmaning som jag verkligen ser fram emot att axla tillsammans med alla på förbundet, föreningarna och inte minst förbundsstyrelsen. Som föreningsmänniska och mycket idrottsintresserad ser jag det som väldigt roligt att få kunna bidra med min erfarenhet och kompetens från andra sammanhang. Jag gillar när det finns starka viljor, stort engagemang och behov av att ta beslut som kräver sunt förnuft snarare än att förlita sig på en manual eller handbok. För den finns helt enkelt inte i dessa tider. Vi måste vara kloka tillsammans och det brukar alltid ordna sig, slumpen gynnar den som är förberedd. Det enda jag vet helt säkert, är att det inte kommer bli som vi tror och att vi måste vara beredda på att tänka nytt även under 2022. Det gillar jag.”, säger Jacob Bergström, tf förbundsdirektör

”Jag är väldigt glad över att Jacob Bergström går in och fortsätter att stötta upp om än i en annan roll under mellantiden inför att jag lämnar förbundet under våren 2022. Tillsammans med Jacob har vi mycket goda förutsättningar att fortsätta utveckla förbundets arbete med att vara en modern och attraktiv arbetsplats där medarbetarnas och chefernas kompetens och kreativitet tas till vara”, säger Martin Bergman, avgående förbundsdirektör på Göteborgs Friidrottsförbund.

”Friidrottens alla delar har självklart också drabbats av pandemin på olika sätt. GFIF och medarbetarna har haft det särskilt tufft avseende inställda och uppskjutna evenemang, där ett arrangemang som Göteborgsvarvet inte bara engagerar allmänheten utan också har en väsentlig bäring på ekonomin för hela förbundet. Jag har under min relativt korta tid på förbundet sett en positiv kraft och gemensam vilja framåt. Martin Bergman med medarbetare och styrelse har gjort ett mycket fint jobb i att hantera och parera situationen, inte minst ekonomiskt. Det har inte varit enkelt. Jag är övertygad om att vi kan dra stor nytta av allt det positiva som hänt den senaste tiden. Den framtidstro som infinner sig nu när ekonomin är räddad och förbundet kan adressera framtiden med ett stort självförtroende är ett väldigt spännande utgångsläge. Jag ser mycket fram emot att vara till hjälp på den resan.”, säger Jacob Bergström, t.f. Förbundsdirektör.

Som tidigare meddelats har Martin Bergman meddelat att han lämnar förbundet formellt den 31 mars 2022. I väntan på att rekryteringsarbetet för en ny förbundsdirektör drar i gång efter beslut i förbundsstyrelsen. Martin Bergman har tillsatt en tillförordnad förbundsdirektör under mellantiden i syfte att stärka organisationen inför genomförandet av Göteborgsvarvet men också för att säkerställa att den beslutade verksamhetsplanen genomförs i mellantiden.

Information om Jacob Bergström

Jacob Bergström är entreprenör, företagsledare och senior rådgivare i organisationsfrågor. Jacob är grundare av HR On Demand Sweden AB och har tillsammans med sina medarbetare där hjälpt hundratals organisationer och chefer att hantera organisations- och personalfrågor. Han är född 1971 och är uppvuxen i Göteborg, med Civilekonom- och Personalvetarexamen från Handelshögskolan och Göteborgs Universitet. Jacob har också studerat i USA och Frankrike samt arbetat utomlands som reseledare och platschef inom rese- och utbildningsindustrin. Han bor i Västra Frölunda och har 3 egna döttrar varav två är vuxna. På fritiden är det racketsporter, skidåkning och musicerande som gäller. Jacob har mer än 25 års erfarenhet av att leda, utveckla och driva verksamheter inom tjänstesektorn. I rollen som rådgivare brukar han uppskattas för sin förmåga att snabbt läsa av och sätta sig in i vad som är rätt sak att göra utifrån affärsmässiga, ekonomiska och inte minst mellanmänskliga behov. Särskilt bra är det också att Jacob har en gedigen bakgrund inom förenings- och idrottsliv. Han förstår och kan hantera de utmaningar som ibland uppstår när personliga intressen och relationer står i vägen för det som är bäst för organisationen. Erfaren, lugn, trygg, snabb, öppen, klok och modig är egenskaper som brukar användas om Jacob och som kommer väl till pass i detta uppdrag.

2022-01-10

← Alla nyheter