Målet uppnått! 100 000 kr till charity på en månad

Publicerad: 28 nov, 2017

Göteborgsvarvet satte upp målet att under november månad samla in 100 000 kr till välgörande ändamål. För varje löpare som anmält sig under månaden har Göteborgsvarvet valt att skänka 100 kr direkt till de tre förmånstagarna Ågrenska, Stadsmissionen och Ung Cancer.

Redan idag, den 28 november, passerades målet 100 000 kr. Så med två dagar kvar av månaden finns fortfarande möjlighet att samla in ännu mer till välgörande ändamål!

Ung Cancer kommer att använda bidraget från Göteborgsvarvet till verksamhet som förbättrar levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda.

Stiftelsen Ågrenska kommer att använda de insamlade medlen till satsningen på syskonveckan. Syskonveckan ger barnen och deras familjer chansen att bygga nätverk, utbyta erfarenheter och hämta kraft att bemästra vardagen.

Stadsmissionen kommer att öronmärka Varvetpengarna till sommarläger, där barn som har det tufft hemma får andas ut några dagar i trygg miljö, på detta sätt kan Stadsmissionen ge barn och unga som lever i utsatthet en ljusglimt i tillvaron.

Läs mer om Göteborgsvarvet 

Till anmälan

Publicerad: 28 nov, 2017