Löpare spring över Älvsborgsbron i Göteborg

Nytt inom hållbarhet: Skräpzoner längs med Varvetbanan 2019!

Publicerad: 13 mar, 2019

Göteborgsvarvet arbetar ständigt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete. En del i arbetet inför år 2019 är att minska avfallet längs med banan, speciellt på särskilt utsatta områden såsom våra två broar. I år kommer vi därför ha två “skräpzoner” innan varje bro (Älvsborgsbron och Göta Älv bron). Här har löpare möjlighet att göra sig av med eventuellt avfall innan de passerar bron.

Observera att de bägge broarna kommer vara förbjudna att slänga skräp på. Detta på grund av att risken är stor att avfall blåser ner i älven.

Som löpare kan du göra stor skillnad för vilken miljöpåverkan loppet har! Tack för att du återvinner avfall i start- och målområdet samt åker kollektivt till starten!

Publicerad: 13 mar, 2019