Spring Varvet för välgörenhet

Publicerad: 12 feb, 2015

I GöteborgsVarvet finns startplatser öronmärkta för välgörenhet och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till denna kategori av startplatser.

De organisationer GöteborgsVarvet har valt att samarbeta med 2015 är Clowner utan Gränser, Stadsmissionen och Ågrenska. Målet är att samla in 1,3 miljoner kronor till organisationerna.

Ågrenska – Spring för syskonens skull!

Om du väljer att springa GöteborgsVarvet till förmån för Ågrenska bidrar du till att syskon till barn med olika funktionsnedsättningar får komma på ett läger och träffa andra i liknande situation.

Den 31 augusti till den 4 september 2015 ges 25 ungdomar möjlighet att delta på lägret. Målet är att lägerdeltagarna ska känna gemenskap, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans.

Ågrenska bedriver olika verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och andra personer i den närmaste omgivningen. På Ågrenska har man under många år intresserat sig för just syskonens situation och syskonrelationen i familjer med barn som har funktionsnedsättning.

Att i en trygg miljö få sätta ord på sina känslor, både frustration, oro, rädsla, sorg. Vanliga känslor hos syskon till ett barn med funktionsnedsättning, men som syskonet ofta under lång tid dolt och/eller kapslat långt in hos sig själv.
Ågrenska ligger vackert beläget på en liten ö söder om Göteborg. Här finns inget som stör, syskonen är långt borta från skolans krav, kompisars tryck och omgivningens förväntningar. En plats där man kan vara sig själv.

Läs mer om Ågrenska
Läs mer om Clowner utan Gränser
Läs mer om Stadsmissionen

Till anmälan

Publicerad: 12 feb, 2015