Syskonvecka med Ågrenska

Publicerad: 2 nov, 2017

Löpare som anmäler sig under perioden 1-10 november skänker automatiskt 100 kr av sin anmälningsavgift till Ågrenska. Du kan bli en av dessa hjältar!

Pengarna från Göteborgsvarvet används till en syskonvecka. En grupp barn och ungdomar som ibland hamnar i skymundan när ett syskon behöver extra stöd i hemmet ges en unik möjlighet att möta andra i samma situation, få kunskap och utbyta erfarenheter. Du kan hjälpa till att ge syskonen en viktig paus i vardagen.

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. På Ågrenska står dörren öppen för barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Här får barnen och deras familjer bygga nätverk, utbyta erfarenheter och hämta kraft att bemästra vardagen. Och framför allt: ha roligt.

Läs mer om Göteborgsvarvet
Till Anmälan

Publicerad: 2 nov, 2017