Ung Cancer förbättrar levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda

Publicerad: 21 mar, 2017

Som löpare har du möjlighet att springa för en av Göteborgsvarvets välgörenhetspartners; Stadsmissionen, Ung Cancer eller Ågrenska. En oförglömlig upplevelse och viktig insats på samma 21 kilometer.

Ung Cancer kämpar för att cancerberörda personer mellan 16 och 30 år inte ska behöva känna sig ensamma. Genom att ge personligt stöd, rehabilitera och informera skapar organisationen förbättrade levnadsvillkor för sin målgrupp. Medlemmarna får träffas och dela erfarenheter genom fysiska och nätbaserade mötesplatser samtidigt som organisationen lyfter tabun och debatterar svåra frågor. Ung Cancer arbetar normbrytande, ifrågasätter, bryter ny mark och öppnar upp för samtal om det som är svårt.

Pengarna som löparna i Göteborgsvarvet samlar in går bland annat till medlemsevenemanget Ung Cancer Festival. Festivalen är en av världens största mötesplatser för unga vuxna cancerberörda och anordnades 2016 under en helg i Malmö. I och med festivalen samlades 400 unga vuxna cancerberörda för att umgås, dela erfarenheter och helt kostnadsfritt delta i olika typer av föreläsningar och workshops.

Ung Cancer Festival

Tack alla ni som springer för Göteborgsvarvets välgörenhetspartners!

Till anmälan

Läs mer om Ung Cancer

Läs mer om att springa för välgörenhet

Publicerad: 21 mar, 2017