Yttrande från GöteborgsVarvet med anledning av händelserna i samband med Boston Marathon

Publicerad: 16 apr, 2013

Våra tankar går till drabbade, anhöriga och arrangören av Boston Marathon. Löpning förenar och det som hänt är mycket tragiskt. Det är fruktansvärda bilder som når oss från Boston. Vi vet ännu inte vem eller vilka som ligger bakom eller varför detta har hänt.

Säkerhetsarbetet i samband med GöteborgsVarvet är en prioriterad fråga för oss. Vi samarbetar nära med de myndigheter som är experter inom området: Polisen, PKMC (Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum), Räddningstjänst, SOS Alarm med flera. Vi följer nu utveckling av det som nu händer, samtidigt som vi fortsätter vårt samarbete med myndigheterna inför GöteborgsVarvet.

Bo Edsberger Varvsgeneral GöteborgsVarvet

Relaterad information: Länk till intervju med Bo Edsberger i P4 Göteborg 2013-04-16 kl. 07:15.

 

Statement from GöteborgsVarvet Half Marathon due to what happened at the Boston Marathon

Our thoughts are with the victims, their relatives, and the organizer of the Boston Marathon. Running unites us and what happened is very tragic. The scenes that have reached us from Boston are terrible. We do not yet know who or what is behind, or why this has happened.

The security aspect related to GöteborgsVarvet is a priority issue for us. We cooperate closely with the authorities who are experts in the field: Police, PKMC (Prehospital and Disaster Medicine Centre), Rescue Service, SOS Alarm, and others. We are now closely following the development of the situation, while we are continuing our security work together with the authorities.

Bo Edsberger Race Director GöteborgsVarvet Half Marathon

Publicerad: 16 apr, 2013