Nytt lopp i höst 2021 eller fly­tt av start­plats till 2022

Göte­borgsvarvet 2021 ställdes in, men alla anmäl­da delt­a­gare kom­mer nu att få möj­lighet att väl­ja att anti­n­gen springa ett nyin­rät­tat lopp i Göte­borg den 6 novem­ber 2021 eller att fly­t­ta sin start­plats till Göte­borgsvarvet 2022.

 • 20210921: Nytt beslut angående din startplats 2021

  För en knapp månad sedan tvingades vi att ställa in Göteborgsvarvet 2021 och övriga lopp under Höstveckan, primärt med hänsyn till säkerställandet av deltagarnas säkerhet och hälsa. Beslutet fattades utifrån den ökade smittspridningen, samhällets restriktioner och sjukvårdens överbelastning.

  Sedan beslutet att ställa in har förutsättningarna för att genomföra lopp förändrats i positiv riktning, dels till följd av regeringens besked om lättnader i restriktionerna från och med den 29 september 2021, dels genom nya möjligheter som också uppkommit efter utredning och klargörande i frågan om bidrag och stöd till förbundet.

  Efter omfattande utredningar avseende förutsättningarna för att faktiskt arrangera lopp i höst, och i nära samråd med sjukvården, har vi nu hittat en möjlig väg framåt. Styrelsen för Göteborgs Friidrottsförbund har därför rivit upp det gamla beslutet och fattat ett nytt beslut om att alla som var anmälda till Göteborgsvarvet 2021 nu kommer att få två alternativ: Att antingen delta i ett helt nytt lopp i Göteborg den 6 november 2021 eller att flytta sin startplats till Göteborgsvarvet 2022.

  Det var en stor besvikelse för såväl deltagare, partners och för oss som arrangör, att vi inte hade möjlighet att kompensera löparna, men som läget var och med den information vi hade där och då var det omöjligt för oss att betala tillbaka anmälningsavgifterna eller flytta startplatserna till nästa år. Nu ser vi fram emot att kunna leverera löparglädje, ökad folkhälsa och fantastiska upplevelser.

  Även de som var anmälda till Göteborgsvarvet Marathon, Stafettvarvet och Trailvarvet 2021 kommer att erbjudas möjligheten att springa det nya loppet den 6 november 2021. De som inte gör ett aktivt val att springa höstens lopp kommer automatiskt att få sin startplats flyttad till 2022 års upplaga av det lopp man sedan tidigare varit anmäld till, med undantag för Marathonlöpare som får startplatsen flyttad till 2023 eftersom Göteborgsvarvet Marathon kommer att arrangeras som en del i Göteborgs Stads 400-årsjubileum. Anmälda till Specialvarvet, Lilla Varvet och Minivarvet blir automatiskt flyttade motsvarande lopp 2022, här krävs inget val.

  Mer information om hur du gör ditt val och om loppet den 6 november 2021 kommer i månadsskiftet september/oktober

 • Det här gäller: sammanfattat

  • Anmälda löpare i Göteborgsvarvet, Trailvarvet och Stafettvarvet erbjuds att välja mellan att flytta sin startplats till maj 2022, eller att delta i ett nylanserat lopp den 6 november 2021.
  • Anmälda löpare i Göteborgsvarvet Marathon erbjuds att välja mellan att flytta sin startplats till 2023 då nästa Marathon planeras, eller att delta i ett nylanserat lopp den 6 november 2021 och samtidigt få startplats till Göteborgsvarvet 2022.
  • De löpare som inte gör ett aktivt val flyttas automatiskt till motsvarande lopp 2022 (Marathonlöpare flyttas till 2023)
  • Anmälda löpare i Lilla Varvet, Minivarvet och Specialvarvet flyttas automatiskt till motsvarande lopp 2022. Inget val krävs.
  • All information om det nylanserade loppet kommer i god tid innan du skall göra ditt val.
  • Erbjudandet gäller oavsett om du deltagit i de digitala loppen under september 2021.

Frågor och svar


Vad händer med min startplats för de olika loppen?

Göteborgsvarvet: Val mellan lopp 6/11 2021 eller Göteborgsvarvet 2022

Göteborgsvarvet Maraton: Val mellan lopp 6/11 2021 plus anmälan Göteborgsvarvet 2022 eller Göteborgsvarvet Marathon 2023.

• Trailvarvet: Val mellan lopp 6/11 2021 eller Trailvarvet 2022

• Stafettvarvet: Val mellan lopp 6/11 2021 med 5 startplatser per anmälan eller Stafettvarvet 2022

Minivarvet: Flyttas automatiskt till 2022. Inget val krävs

• Lilla Varvet: Flyttas automatiskt till 2022. Inget val krävs

• Specialvarvet: Flyttas automatiskt till 2022. Inget val krävs

Jag har sprungit det digitala loppet, vad händer då? Du kommer att ges precis samma val som alla andra. Du kommer ges möjlighet att antingen springa loppet den 6 november 2021 eller flytta din anmälan till 2022 (2023 för Marathon). Dessutom kommer ditt resultat i det digitala loppet naturligtvis även att vara seedningsgrundande för Göteborgsvarvet 2022/Göteborgsvarvet Marathon 2023.

När kommer jag få göra mitt val? Så snart alla detaljer är klara kommer vi gå ut med information om de olika valen, hur valet går till, under vilken tidsperiod du har möjlighet att välja och allt du behöver veta om det nya loppet den 6 november.

Vad händer om jag inte gör ett val under perioden? Om du inte gör något aktivt val kommer din startplats automatiskt flyttas till motsvarande lopp 2022 (Göteborgsvarvet Marathon 2023).


Varför kan ni arrangera lopp nu och inte för några veckor sedan? Sedan beslutet att ställa in Göteborgsvarvet har förutsättningarna för att genomföra lopp förändrats i positiv riktning. Utifrån de förutsättningar som nu råder, har vi efter omfattande utredningar, och i nära samråd med sjukvården såväl som andra myndigheter, hittat ett upplägg som ger oss möjligheten att arrangera ett helt nytt lopp den 6 november. Något som vi är oerhört glada för.

Varför blev det inget Göteborgsvarvet senare i höst? Även om förutsättningarna för att genomföra lopp har förändrats i positiv riktning sedan beslutet att ställa in Göteborgsvarvet 2021, så har förutsättningarna inte förändrats tillräckligt mycket för att möjliggöra, ett för alla löpare tryggt och säkert arrangerande av Göteborgsvarvet.

Får jag tillbaka mina pengar? Tyvärr har vi ingen möjlighet att betala tillbaka anmälningsavgifterna, men vi kommer erbjuda dig en möjlighet att antingen springa loppet den 6 november eller flytta din anmälan till motsvarande lopp 2022, Marathonlöpare till 2023.

Sjukvården? Är läget annorlunda för sjukvården nu än när ni ställde in? Läget är annorlunda nu än när vi ställde in, även om möjligheterna för att arrangera ett Göteborgsvarv eller Göteborgsvarvet Marathon alltjämt saknas. Det utredningsarbete som har bedrivits i nära samråd med sjukvården sedan beslutet att ställa in och förutsättningarna för att genomföra lopp förändrades har nu öppnat upp för ett nytt lopp den 6 november. Något vi är oerhört glada för.

Vad händer om ni måste ställa in loppet i höst? Om loppet mot förmodan skulle komma att ställas in, kommer vi att flytta din startplats till 2022 till samma lopp du från början var anmäld till. Anmälda löpare till Göteborgsvarvet Marathon flyttas till 2023.

Om jag flyttar min startplats nu och vill sälja den nästa år, får jag det? Om du väljer att flytta din startplats till nästa år, så kommer du att ha rätt att överlåta startplatsen mot en avgift fram till sju dagar före datumet för loppets genomförande. Notera att detta inte gäller om du är anmäld via en värdekod eller gruppanmälan, då måste du vända dig till ansvarig anmälare för att stämma av möjligheterna att överlåta startplatsen.

Jag har överlåtit min startplats i digitala Göteborgsvarvet, kan jag ta tillbaka min startplats? Det är en diskussion mellan den du överlåtit startplatsen till och dig själv. Läs mer om överlåtelse av startplats här

Vad händer om loppet i år eller Göteborgsvarvet blir inställt 2022? Om loppet ställs in i höst, så kommer vi flytta fram din anmälan till Göteborgsvarvet 2022. Om loppen mot förmodan även skulle behöva ställas in under 2022, så gäller anmälningsvillkoren.

Är det nya loppet seedningsgrundande och hur blir seedningen? Räknas det nya loppet som ett Göteborgsvarv? Loppet den 6 november kommer inte att motsvara ett Göteborgvarv och kommer inte att vara seedningsgrundande.