Cookies

Göteborgsvarvets användande av cookies.

För att kunna anpassa vår webbplats efter dig som besökare och för att funktionaliteten på webbplatsen skall fungera så bra som möjligt behöver vi veta hur du använder vår webbplats. För att kunna göra detta använder vi oss av cookies.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator eller annat kommunikationsmedel som du använder såsom läsplatta eller smarttelefon (när vi skriver dator nedan menar vi även läsplatta och smarttelefon) och som möjliggör identifiering av dig som besökare på en webbplats. Den information som finns i cookien kan användas för att följa vilka webbplatser som du besökt och som använder samma typ av cookie som Göteborgsvarvet gör. Härigenom kan de erbjudanden som visas för dig på vår webbplats anpassas just efter dig.

Det finns två olika typer av cookies varav den ena är mer varaktig och den andra kortvarig (så kallade sessionscookies). Varaktiga cookies sparar en textfil under en längre tid på din dator och har ett bestämt utgångsdatum och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Denna cookies raderas från din dator när utgångsdatumet väl passerats och du åter besöker den webbplats som placerade densamma på din dator. Kortvariga cookies lagras temporärt i din dator under den tid som du besöker en webbplats och används för att exempelvis hålla reda på vilket språk som du har valt för den aktuella webbplatsen och försvinner så snart när du stänger din webbläsare.

Vilka typer av cookies använder Göteborgsvarvet och för vilka ändamål?
Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att göra ditt användande av vår webbplats så enkelt som möjligt och underlätta för våra analyser av trafiken på vår webbplats. Dessa analyser fungerar sedan som underlag vid förbättringar av vår webbplats och kundservice. Genom användandet av våra cookies kommer vår webbplats bland annat ihåg vilket språk som du vill ha inställt på webbplatsen, de uppgifter som du angivit vid inloggning på vår webbplats och/eller i samband med din anmälan till något av de lopp som vi anordnar.

Vi sparar även genom våra cookies information om bland annat vilka sidor på vår webbplats som du besökt. Detta gör vi för att kunna anpassa våra erbjudanden och annonser på vår webbplats efter vad just du är intresserad av.

Ditt samtycke till Göteborgsvarvets användande av cookies
Du samtycker till vårt användande av cookies på vår webbplats genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies. Genom att du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.

Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och även att återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att ändra inställningarna i din dator så att denna inte längre tillåter cookies. Om du använder dig av en dator kan du göra detta genom att ändra inställningarna i webbläsaren, om du använder dig av en läsplatta kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i operativsystemet och om du använder dig av en smarttelefon kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i webbläsaren.

Vad händer om du inte samtycker till Göteborgsvarvets användande av cookies?
Om du väljer att inte samtycka till Göteborgsvarvets användande av cookies kan problem uppstå när du besöker vår webbplats på olika sätt. Du kommer bland annat inte kunna logga in på vår webbplats utan att du får upp en dialogruta för varje sida som kräver inloggning och våra erbjudanden och annonser kan komma att visas för dig oftare än vad vi tänkt.

Göteborgsvarvet och personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Loppet. Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna hantera din anmälan, genomföra tidtagning, registrera ditt resultat, administrera ditt konto och eventuell träningsdagbok samt att göra Loppet till en fest för dig som deltagare. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

Dina personuppgifter såsom namn, födelseår, ort och resultattid, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i dagstidningar. För att hantera din anmälan, genomföra tidtagning, registrera ditt resultat samt administrera ditt konto och eventuell träningsdagbok, tar vi hjälp av samarbetspartners (förnärvarande EST AB och Jogg.se) som endast kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner.

De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din registrering till Loppet, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress samt mobilnummer.

Genom att du godkänner dessa villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i dessa villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss på ovan angivna adress. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Göteborgsvarvets Allmänna Villkor
Läs även våra allmänna villkor som gäller för deltagare i Göteborgsvarvet här.