Siffror från senaste Varvet

Imponerande siffror från världens största halvmaraton.

Göteborgsvarvet 2019 i siffror

 

Antal anmälda
cirka 55 000
Andel kvinnor
 36 %
Medianålder män/kvinnor
41/38 år
Yngst löpare
17 år
Äldste löpare
85 år
Mediantid män/kvinnor (2017)
1:57:44 /2:13:00
Antal som fullföljt Göteborgsvarvet alla år 1980-2019
60
Antal funktionärer
4 000
Antal vätskestationer
10
Antal Göteborg Energi-stationer
 4
Liter vatten
100 000
Liter sportdryck
30 000
Antal muggar
1 000 000
Antal sjukvårdsstationer
20
Antal bananer
60 000
Antal bord
900
Antal staket
2 000
Antal musikplatser utmed banan
50
Antal hyrtoaletter
400
Antal säkerhetsnålar
220 000
Antal åskådare
ca 200 000
Antal nationer
100
Antal anmälda Varvetveckan 2019
ca 80 000
Antal anmälda till Göteborgsvarvet (21KM) 1980-2019
ca 1 470 000