Siffror från senaste Varvet

Imponerande siffror från världens största halvmaraton.

Göteborgsvarvet 2018 i siffror

 

Antal anmälda
cirka 60 000
Andel kvinnor
 36 %
Medianålder män/kvinnor
41/38 år
Yngst löpare
17 år
Äldste löpare
86 år
Mediantid män/kvinnor (2017)
1:54:52/2:07:38
Löpare är anmälda till sitt 39:e Göteborgsvarv
61
Antal funktionärer
4 000
Antal vätskestationer
10
Antal Göteborg Energi-stationer
 4
Liter vatten
100 000
Liter sportdryck
30 000
Antal muggar
1 000 000
Antal sjukvårdsstationer
20
Antal bananer
60 000
Antal svampar
40 000
Antal bord
900
Antal staket
2 000
Antal musikplatser utmed banan
50
Antal storbilsskärmar
3
Antal hyrtoaletter
400
Antal säkerhetsnålar
260 000
Antal åskådare
ca 200 000
Antal nationer
107
Antal anmälda Varvetveckan 2018
ca 80 000
Antal anmälda till Göteborgsvarvet (21KM) 1980-2018
ca 1 400 000