Göteborgsvarvet 2020 är inställt

Övriga lopp som arrangeras av Göteborgsvarvet våren 2020 samt Göteborgsvarvet Expo kommer inte heller att genomföras som planerat.
Mer information om vad som gäller för din startplats hittar du här.

Spring din bästa mil i Trollhättan!

Gör dig redo för 10 km på en snabb, flack bana. Din tid från Varvetmilen Trollhättan den 26:e april kan dessutom ge dig en bättre startgrupp i Göteborgsvarvet 2020.

Varvetmilen Trollhättan är inställd.

Be a Hero!

Du som är anmäld till Varvetmilen Trollhättan 2020 står nu inför ett viktigt val, valet om vad du ska göra med din startplats.

Skänk din startplats och bidra till Göteborgsvarvets överlevnad, för oss blir du då för alltid en ”Göteborgsvarvet Hero”.

Intäkterna är inte bara avgörande för loppet i sig utan även för många idrottsföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Valet gör du mellan den 2-12 april via personligt mejl.

Banan:Bansträckning för Varvetmilen Trollhättan

Banan är flack, löps fyra varv och mäter totalt 10 kilometer. Starten och tävlingscentrum hittar du vid NEVS Provbana, Stallbacka området.

Seedningsregler:Seedningsregler för Göteborgsvarvet

I Göteborgsvarvet startar deltagarna i ett stort antal startgrupper. Det som avgör vilken startgrupp en löpare hamnar i beskrivs i seedningsreglerna.

Läs mer

Arrangör

Varvetmilen Trollhättan arrangeras av LKTV-88, i samarbete med Göteborgsvarvet.

Huvudpartner

Partner