Banan

Publicerad: 9 jul, 2014

Banan är flack, snabb och löps två varv. Totalt mäter den 10 km.

Bansträckning och banprofil

Publicerad: 9 jul, 2014