Program - Trygga och säkra event

Seminariedagarna Trygga och säkra event ska genom konkreta verktyg och strategisk kunskap inspirera arrangörer av sportevent till att höja säkerheten och tryggheten inför och under event. Seminarierna varvar teori, praktiskt erfarenhet och handfasta modeller.

Torsdag 18 maj

Talare under seminarierna är Camilla Palmér och Peter Palmér om annat inte uppges

Trygga och säkra event håller till på Världskulturmuseet den 18 maj

8.30-9.00 Inledning, om dagen

9.00-9.45 Lagstiftning – vad är mitt ansvar som arrangör inom säkerhet?
Vad är det egentligen för lagstiftningar som reglerar säkerhetsansvaret som arrangör? Genomgång av vad grundläggande lagstiftningarna egentligen säger.

9.45-10.15 Fika

10.15- 11.00 Trygga och säkra event – Att våga ta ansvar!
De grundläggande områdena som ingår i ett systematiskt säkerhetsarbete, med anpassning för arrangörer av sportevent.

11.00-11.30 Säkerhet som en del av marknadsföringen
Kan säkerhet öka attraktionskraften? Praktiska exempel och diskussion kring säkerhetens betydelse för alla mottagare av marknadsföring.

11.30-12.30 Riskhantering för arrangörer
Praktiska exempel och verktyg för att arbeta med systematiskt riskhantering vid sportevent.

12.30- 13.30 Lunch

13.30- 14.15 Riskhantering för arrangörer, fortsättning

14.15-15.00 Krishantering
Hur hanterar man en större oönskad händelse under ett event? Krishantering i teori och praktik.

15.00- 15.30 Fika

15.30-16.30 Krishantering
Hur hanterar man en större oönskad händelse under ett event? Krishantering i teori och praktik.

Fredag 19 maj

Trygga och säkra event håller till på Idrottshögskolan den 19 maj

8.30-8.40 Välkommen

08.40-09.00 Introduktion
Mats Börjesson, professor, överläkare

09.00-09.45 ”Medical planning for Boston marathon, experiences of extreme situations 2012-14”
Chris Tryanos, Medical Coordinator Boston marathon
Föreläsningen kommer att diskutera förberedelser för extrema situationer (extrem värme respektive terror), utifrån de erfarenheter man gjort vid Boston maraton de senaste åren.

09.45-10.15 ”Sudden cardiac arrestin marathons”
Bill Roberts, Twin Cities Marathon
Bill Roberts kommer att diskutera risken för akut hjärtstillestånd i samband med maratonlöpning, utifrån hans och andras studier.

10.15-10.45 Fika

10.45-11.45 Information och ansvar
Vad har man som arrangör för ansvar gentemot deltagarna och vad är deltagarnas ansvar? Ansvarsförhållanden och kvalitetssäkring av information.

11.45-12.45 Olycksberedskap
Hur mycket vi än förbereder oss, så kommer olyckor ändå inträffa. Genom en god och genomtänkt olycksberedskap minskar vi konsekvenserna av olyckor.

12.45-13.45 Lunch

13.45-14.30 Olycksberedskap, fortsättning

14.30-15.00 Dimensionering av sjukvårdsorganisation hur ska man tänka?
Vad är viktigt när sjukvårdsorganisationen dimensioneras? Vägledning och konkreta tips hur man bygger en väl avvägd organisation.

15.00-15.30 Fika

15.30-16.30 Lärande av olyckor
Olyckor inträffar vare sig vi vill det eller inte. Dessa behöver utvärderas för att de inte ska inträffa igen. Systematik och processer för lärande av olyckor.

 

Anmälningsavgift: 2900 kr
Studentpris: 400 kr per seminariedag (medtag studentlegitimation till seminarierna) 

Till anmälan