Spring Göteborgsvarvet för välgörenhet

Göteborgsvarvet 2019

Som löpare har du chansen att göra en insats under Göteborgsvarvet. Inför Göteborgsvarvet 2019 kan du välja mellan att springa för åtta organisationer; Stadsmissionen, Ung Cancer, WaterAid, Ågrenska, CancerRehabFonden, Bräcke diakoni, Ronald McDonald Hus Göteborg och A Non Smoking Generation.

OBS: Det går inte längre att anmäla sig och springa Varvet 2019 för välgörenhet!

Anmäl dig för att springa för välgörenhet
A Non Smoking Generation
Ronald McDonald Hus Göteborg
Stadsmissionen
Ung Cancer
WaterAid
Ågrenska

Anmälan till Bräcke på organisations hemsida:
Bräcke diakoni

Vill du springa för CancerRehabFonden? Maila team@goteborgsvarvet.se

hero-divider

Spring för A Non Smoking Generation

Spring för A Non Smoking Generation och du springer för tobaksfria liv.

A Non Smoking Generation är en fristående ideell organisation som sedan 1979 arbetar för ett samhälle fritt från tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. Genom tobaksförebyggande projekt och opinionsbildning vill vi bidra till en mer hälsosam och hållbar värld.

Anmälningsavgift: 1000 kr
Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), funktionströja och löpning med ambassadören Martin Melin.
Läs mer om A Non Smoking Generation

Anmälan – A Non Smoking Generation

Spring för WaterAid

Spring för WaterAid och du springer för att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen.

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett direkt resultat av WaterAids arbete.


Anmälningsavgift:
1000 kr
Detta ingår:
Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad)
Läs mer om WaterAid

Anmälan – WaterAid

Spring för Ung Cancer

Spring för Ung Cancer och du springer för de unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer!

Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. Ung Cancer består av tusentals medlemmar mellan 16 och 30 år och är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. De ser till att ingen ska behöva kämpa ensam, de skapar mötesplatser, ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar. Ung Cancer finns när marken skakar och allt förändras. De finns där, varje steg på vägen.

Anmälningsavgift: 1000 kr
Detta ingår:
Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), funktionströja, shaker och gympapåse.
Läs mer om Ung Cancer

Anmälan – Ung Cancer

Spring för Stadsmissionen

Spring för Göteborgs Stadsmission och du springer för de utsatta!

Göteborgs Stadsmission bedriver en omfattande verksamhet för att hjälpa människor som lever i utsatthet i Göteborg. Bland annat erbjuder de socialt och ekonomiskt stöd till barnfamiljer, erbjuder vägledning för människor i missbruk och hemlöshet, delar ut mat och hjälper på flera sätt äldre som är fattiga och ensamma.

Anmälningsavgift:
1000 kr
Detta ingår:
Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad)
Läs mer om Stadsmissionen

Anmälan – Stadsmissionen

 

Spring för Ågrenska

Spring för Ågrenska och du springer för ett syskon som har en bror eller syster med en sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning.

Som syster eller bror till ett barn med en funktionsnedsättning hamnar man av naturliga skäl lätt i skymundan. Föräldrarna känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja. Varje år arrangerar därför Ågrenska ett syskonläger där syskonen får känna gemenskap och en möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Här står syskonen i centrum och de får verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Ågrenska är en icke-vinstdrivande organisation och ägs av Ågrenska Stiftelsen.

Anmälningsavgift: 1000 kr
Detta ingår:
Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad)
Läs mer om Ågrenska

Anmälan – Ågrenska

Spring för Ronald McDonald Hus Göteborg

Spring för Ronald McDonald Hus Göteborg och du springer för familjer vars barn drabbats av svår sjukdom.

På Ronald McDonald Hus i Göteborg bor familjer vars barn drabbats av svår sjukdom. Dessa familjer kommer många gånger långt härifrån och har blivit remitterade till Drottning Silvias Barn- & Ungdomssjukhus för att barnen ska få rätt specialistsjukvård. Under tuffa och ofta långa behandlingsperioder erbjuds familjerna boende och en någorlunda normal vardag hos oss på Ronald McDonald Hus Göteborg – det blir ett ”Hem hemifrån” när det behövs som mest.

Anmälningsavgift: 1000 kr
Detta ingår:
Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), goodiebag, effektförvaring och funktionströja.
Läs mer om Ronald McDonald Hus

Anmälan – Ronald McDonald Hus

Välgörenhet - Så funkar det

Bidrag till organisationen

Under 2011-2018 har Göteborgsvarvet genom sina löpare samlat in över 10 miljoner kronor till välgörenhet. Inför Varvet 2019 väljer respektive organisation själva hur mycket en startplats ska kosta. Tack för att du är med och bidrar!

Organisationer att springa för

Inför Göteborgsvarvet 2019 kan du välja mellan att springa för åtta organisationer Stadsmissionen, Ung Cancer, Wateraid, Ågrenska, CancerRehabFonden, Bräcke diakoni, Ronald McDonald Hus Göteborg och A Non Smoking Generation.

Vad ingår i startavgiften

Organisationerna erbjuder olika mervärden kopplade till ”sina startplatser”, och de sätter även själva priset på startplatserna. Mer information ovan, samt om på organisationens hemsida.

Bli partner

Kriterier för ansökan om att bli välgörenhetspartner:

  • Innehav av Svensk Insamlingskontroll 90-konto eller medlemskap i FRII.
  • Ni ska bidra till att förbättra folkhälsan i Sverige.

För mer information om kriterier och ansökan, kontakta henrik.svensson@goteborgsvarvet.se