Säkerhetsläget i samhället

Vi har sedan många år tillbaka ett mycket gott samarbete med polis samt andra myndigheter i säkerhetsfrågor. Tävlingsledningen arbetar med säkerhetsfrågor löpande och har rutiner för hur vi arbetar inför, under och efter evenemang för att skapa så säkra evenemang vi kan. Vi följer polisens rekommendationer och håller deltagare och publik uppdaterade om ytterligare säkerhetsåtgärder kommer att införas.

Vi vill poängtera att det inte finns någon specifik hotbild mot våra evenemang eller mot vår verksamhet.

Mer information om det generella säkerhetsläget finns att läsa på Polisens hemsida

Tillbaka till FAQ