Starta med kompis

Vill du springa tillsammans med en vän går det alltid bra att flytta bakåt i startgrupperna till en senare startgrupp än den du blivit tilldelad om du och din kompis fått olika startgrupper. Det kan du göra utan att kontakta oss eller att det påverkar ditt resultat. Din tid startar först när du passerar startlinjen.
Observera att det endast är tillåtet att flytta till en startgrupp längre bak i startfältet. Flytt till en tidigare startgrupp än den du blivit tilldelad innebär automatisk diskvalificering.

Vilken startgrupp du tilldelas baseras på resultat i seedningsgrundande lopp. Har du inget resultat från seedningsgrundande lopp hamnar du i någon av de senare startgrupperna, preliminärt startgrupp 16-25.
Läs mer i våra Seedningsregler.

Tillbaka till FAQ