Göteborgsvarvets seedningsregler

Så avgörs din startgrupp i Göteborgsvarvet 2021

I Göteborgsvarvet startar deltagarna i ett stort antal startgrupper. Starten pågår under tre timmar, där varje startgrupp startar med några minuters mellanrum. Vilken startgrupp en löpare hamnar i bestäms av olika faktorer som beskrivs här nedan. Redan nu kan du, preliminärt se vilken startgrupp du kommer att hamna i utifrån dina tidigare resultat (se tabell nedan).

 • Din bästa tid från Göteborgsvarvet 2018 eller 2019

  Du som genomfört Göteborgsvarvet 2018 eller 2019 seedas baserat på det snabbaste resultatet från de senaste två tävlingsåren (se tabell nedan).

 • Din bästa tid från Varvetmilen hösten 2019, våren 2020 eller våren 2021

  Ditt resultat i Varvetmilen genomförda hösten 2019, våren 2020 och våren 2021 är seedningsgrundande till Göteborgsvarvet 2021 (se tabell nedan).

 • Din bästa tid från Göteborgsvarvet Virtual Run 10k 2019, Göteborgsvarvet Virtual Race 21k 2020 och Virtuella Varvetmilen 2020

  Ditt resultat i Göteborgsvarvet Virtual Run 10k genomförd 2019, Göteborgsvarvet Virtual Race 21k genomförd 2020, Virtuella Varvetmilen 2020, Virtuella Varvetmilen 2021 genomförd är seedningsgrundande till Göteborgsvarvet 2021 (se tabell nedan).

 • Din bästa tid från Jubileumsloppet 2019

  Ditt resultat i Jubileumsloppet 2019 är seedningsgrundande till Göteborgsvarvet 2021 (se tabell nedan).

 • Flera olika seedningsresultat under seedningsperioden

  Om du har sprungit Göteborgsvarvet 2018 eller 2019, Varvetmilen hösten 2019, våren 2020 eller våren 2021, Jubileumsloppet 2019, Göteborgsvarvet Virtual Run 10k 2019, Göteborgsvarvet Virtual Race 21k 2020, Virtuella Varvetmilen 2020, Virtuella Varvetmilen 2021 eller har ett externt seedningsresultat från ett annat godkänt lopp, så är det den bästa tiden som räknas – du kan ej seedas till en startgrupp längre bak.

Seedningsresultat från andra lopp:Halvmaraton och maraton genomförda 19 mars 2019 – 8 augusti 2021

Har du sprungit ett sanktionerat maratonlopp snabbare än 3.55.05h eller ett sanktionerat halvmaratonlopp snabbare än 1.45.55h kan du ansöka om separat seedning. Skicka då ett intyg på ditt resultat (skärmdump på resultatlistan, ett diplom, eller en länk) till info@goteborgsvarvet.se senast den 8 augusti 2021

Seedningsresultat från andra lopp som skickats till oss inför Göteborgsvarvet 2020 behöver skickas in igen inför Göteborgsvarvet 2021.

Seedningsresultat från virtuella lopp som ej arrangeras av Göteborgsvarvet godkänns ej för seedning.

På grund av av inställt Göteborgsvarv 2020 så innebär det utökade möjligheter till seedning med resultat från fler lopp än tidigare och att tabellen därför kommer att uppdateras inför Göteborgsvarvet 2021. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Alla anmälda kommer att få sina starttider i sitt startbevis som skickas ut i början av september.
 • Inga tidigare resultat

  Utan seedningstid placeras du i en startgrupp utifrån när du genomfört din anmälan. Anmäler du dig tidigt startar du längre fram i startledet än om du anmäler dig sent. Definitiv startgrupp för Göteborgsvarvet 2021 meddelas samtliga anmälda löpare tre veckor innan loppets genomförande. Startbevis skickas då via e-post och finns för nedladdning på Mina sidor.

 • Maxtid

  Målet stänger kl 18.00. För att få trafiken att fungera i centrala Göteborg dras ”repet” vid Frihamnsmotet kl 16.40 (efter 13,3 km). Löpare som inte klarar denna tid transporteras tillbaka till målområdet. Starten i Göteborgsvarvet pågår mellan kl 12-15, maxtiden beror alltså på vilken startgrupp du är placerad i. Ju tidigare du startar, desto mer tid har du på dig att slutföra loppet. Det krävs ett ungefärligt snittempo på 7.31 min/km om man är placerad i den sista startgruppen som startar klockan 15.00 för att klara gränsen efter 13,3 kilometer.

 • Diskvalificerad om du startar i en tidigare startgrupp

  Om du startar i en tidigare startgrupp än vad du blivit tilldelad i Göteborgsvarvet 2021 blir du diskvalificerad. Samtliga löpare i Göteborgsvarvet springer med sitt namn på nummerlappen. Springer du med annan löpares nummerlapp kan du bli diskvalificerad.

Startgrupp 1 och SM i halvmaraton

Elitlöpare som sprungit ett sanktionerat 10 km-lopp under tidsperioden 19 mars 2020 – 8 augusti 2021 och kan uppvisa resultat motsvarande 35:00 minuter (herrar) respektive 39:00 minuter (damer) kan ansöka om separat seedning för placering i startgrupp 1. Skicka då ett intyg på ditt resultat (skärmdump på resultatlistan, ett diplom, eller en länk) till info@goteborgsvarvet.se senast den 8 augusti 2021.

Observera att du som sprungit Varvetmilen hösten 2019 eller våren 2020 blir placerad i startgrupp 1 om du har ett resultat motsvarande prel 37:57 (herrar) och 40:38 (damer).

Är du intresserad av att deltaga i Svenskt Mästerskap i halvmaraton? (Informationen om Svenskt Mästerskap kommer uppdateras)

Läs mer här