Elin om håll­bart samar­bete med Göte­borg Energi

I sep­tem­ber är det dags för en unik löparvec­ka då Göte­borgsvarvet och Göte­borgsarvet Marathon går av stapeln. Vår part­ner Göte­borg Ener­gi har träf­fat Elin Jans­son är håll­barhet­sans­varig på Göte­borgsvarvet och ställt frå­gor till henne om hur tävlin­gar­na bidrar till en mer håll­bar stad.

Hej Elin! Du är hållbarhetsansvarig. Vad går ditt jobb ut på?

– Jag arbetar med att utveckla och driva vårt hållbarhetsarbete, där ingår bland annat att se till att vi lever upp till våra hållbarhetskrav och de målsättningar vi har som en del av vår ISO-20121 certifiering. Det rör allt från att vi arbetar för att öka andelen avfall som går till material-återvinning varje år till att välja klimatsmarta livsmedel och transporter, både under evenemanget men även resterande del av året.

På vilka sätt är Göteborgsvarvet ett hållbart evenemang?

– Hållbarhet är en viktig del i alla aspekter av Göteborgsvarvet, inte bara under själva evenemanget utan hela året. Genom vår ISO-20121 certifiering arbetar vi med hållbarhet både ur ett ekologisk, ekonomiskt och socialt perspektiv samt fortsätter utvecklas och förbättras för varje år. Genom att erbjuda många olika lopp, som varierar i utförande och distans, ökar vi chansen att det finns något som tilltalar alla och hoppas på så vis skapa möjlighet för alla att delta i folkfesten. Vi verkar för att årligen öka andelen avfall som går till material-återvinning, för att fler deltagare ska välja miljövänliga transportmedel till och från vårt evenemang samt prioriterar hållbar mat, såväl till löpare och publik som till personalen.

Vad betyder Göteborgsvarvet för Göteborg och Sverige?

– Utöver att det är en tävling med deltagare från hela Sverige, men även övriga världen, är det även en stor folkfest och Göteborg som stad är på många sätt involverad i processen, exempelvis genom att medaljen skapas i samarbete med Göteborgs Konsthögskola. Under våren och hösten finns det möjlighet för barn och ungdomar i Göteborg att delta i löparskolor via vårt HEJA projekt. På så vis försöker Göteborgsvarvet bidra till folkhälsan, en hälsosam livsstil och att alla ska upptäcka glädjen i att röra på sig. Som arrangör bidrar vi även ekonomiskt, allt överskott delas ut till friidrottsföreningar som verkar för barn och ungdomars idrottande.

Hur ser samarbetet med Göteborg Energi ut?

– Göteborg Energi har länge varit en partner till Göteborgsvarvet och bidrar på många sätt till vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom att förse hela evenemanget med förnybar el. Göteborg Energi arbetar själva också mycket med hållbarhet vilket, tillsammans med deras långvariga engagemang, gör dem till en självklar samarbetspartner.

Vad vill du att Göteborgsvarvet ska lämna för avtryck?

– Jag vill att vi ska vara ett gott exempel på hur man, både genom små och stora insatser, kan agera mer hållbart samt fortsätta inspirera och påverka andra, både individer men även större aktörer, att tänka och arbeta mer hållbart.

2021-04-08

← Alla nyheter