Göte­borgsvarvet välkom­nar regerin­gens förslag

Regerin­gen föres­lår att begrän­sningar­na ute på banan under motion­slopp ska slopas, något som öpp­nar för att Göte­borgsvarvet 2021 ska kun­na arrangeras som plan­er­at den 11 sep­tem­ber.
– Vi har hela tiden job­bat för att arrangera ett full­skaligt lopp och klub­bas det här förslaget igenom så har vi en fan­tastisk dag att se fram emot, säger Erik Bergkvist, even­e­mangschef på Göteborgsvarvet.

Regeringen har i veckan lämnat in ett förslag på hur anpassning och avveckling av rådande restriktioner kan göras från och med 1 juli. Detta efter antalet smittade av covid-19 och belastningen på vården har fortsatt att minska.

Bland annat föreslås det att det för motionslopp och idrottstävlingar utomhus endast ska ha ett deltagartak i start- respektive målområdena och inte ute på själva banan.

Det föreslås att deltagartaket vid start och mål höjs till 900, vilket i så fall skulle möjliggöra att Göteborgsvarvet kan gå av stapeln som planerat den 11 september, liksom Göteborgsvarvet Marathon den 19 september.

– Vi har hela tiden arbetat utefter olika scenarion, men det känns fantastiskt härligt att kunna fokusera ännu mer på att kunna arrangera Göteborgsvarvet fullt ut. Med god planering och anpassningar vid start och mål kommer vi att kunna säkerställa att det avgörs på ett bra och smittsäkert sätt, säger Göteborgsvarvets evenemangschef Erik Bergkvist.

Definitivt besked från riksdagen och Folkhälsomyndigheten kommer att komma inom kort.

2021-06-16

← Alla nyheter