Håll­bart samar­bete mel­lan Göte­borgsvarvet och Göte­borg Energi

I maj fylls Göte­borg av tusen­tals löpare och besökare. Göte­borg Ener­gi träf­fade Elin Jans­son, pro­jek­tledare för håll­barhet på Göte­borgsvarvet vid mållinjen i Slottsskogsvallen och pratade om hur tävlin­gar­na bidrar till en mer håll­bar stad.

Hej Elin! Du är hållbarhetsansvarig. Vad går ditt jobb ut på?

– Jag arbetar med att se till att vi lever upp till våra hållbarhetskrav och de målsättningar vi har som en del av vår ISO-20121 certifiering. Det rör allt från att vi försöker öka andelen avfall som går till material-återvinning varje år till att välja hållbara livsmedel och transporter, både under evenemanget men även resterande del av året.

På vilka sätt är Göteborgsvarvet ett hållbart evenemang?

– Hållbarhet är en viktig del i alla aspekter av Göteborgsvarvet, inte bara under själva evenemanget utan hela året. Genom vår ISO-20121 certifiering arbetar vi med hållbarhet både ur ett ekologisk, ekonomiskt och socialt perspektiv samt fortsätter utvecklas och förbättras för varje år. Genom att erbjuda många olika lopp, som varierar i utförande och distans, ökar vi chansen att det finns något som tilltalar alla och hoppas på så vis skapa möjlighet för alla att delta i folkfesten. Vi erbjuder även gratis kollektivtrafik för löpare, ökar årligen andelen avfall som går till material-återvinning och prioriterar hållbar mat, såväl till löpare och publik som till personalen.

Vad betyder Göteborgsvarvet för Göteborg och Sverige?

– Utöver att det är en tävling med deltagare från hela Sverige, men även övriga världen, är det även en stor folkfest och Göteborg som stad är på många sätt involverad i processen, exempelvis genom att medaljen skapas i samarbete med Göteborgs Konsthögskola. Under våren finns möjligheten för barn och ungdomar i Göteborg att delta i löparskolor och vi ploggar banan efter sista löpare. På så vis försöker Göteborgsvarvet bidra till en hälsosam livsstil och att alla ska upptäcka glädjen i att röra på sig. Som arrangör bidrar vi även ekonomiskt, allt överskott delas ut till friidrottsföreningar som verkar för barn och ungdomars idrottande.

Hur ser samarbetet med Göteborg Energi ut?

– Göteborg Energi har länge varit en partner till Göteborgsvarvet och bidrar på många sätt till vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom att förse hela evenemanget med förnybar el. Göteborg Energi arbetar själva också mycket med hållbarhet vilket, tillsammans med deras långvariga engagemang, gör dem till en självklar samarbetspartner.

Vad vill du att Göteborgsvarvet ska lämna för avtryck?

– Jag tycker vi gör ett fantastiskt bra jobb när det kommer till att förmedla vår passion och vårt engagemang för hållbarhet samt våra insatser för en mer hållbar utveckling. I och med detta hoppas vi kunna påverka andra, både individer men även större aktörer, att tänka och arbeta mer hållbart.

Läs mer om Göteborg Energi

2020-02-12

← Alla nyheter