Göte­borgsvarvet och Göte­borgs­girot inled­er samarbete

Göte­borgsvarvet och Göte­borgs­girot har under som­maren valt att inle­da ett samar­bete där even­e­man­gen skall ver­ka för att främ­ja motion­sid­rot­ten, stär­ka folkhäl­san och byg­ga en starkare fören­ingsverk­samhet. Det innebär att cyk­lis­ter eller löpare i respek­tive even­e­mang får en värdekod på 200 kro­nor att nyt­t­ja hos det andra even­e­manget för köp av startplats.

I spåren av pandemin finns många utmaningar kvar att hantera för motionslopp och föreningar som direkt eller indirekt påverkats av inställda lopp eller av kraftigt minskat deltagarantal. Men i utmanande tider växer nya möjligheter fram där mervärden kan skapas.

– Arbetet inom Göteborg för att stärka stadens årligt återkommande idrottsevenemang har utökats under pandemin med starkt stöd från Göteborg & Co. Just detta samarbete är ytterligare en effekt på hur motionslopp kan växa tillsammans, säger Erik Bergkvist, Evenemangschef på Göteborgs Friidrottsförbund & Göteborgsvarvet.

Albin B. Kummel, projektledare på Göteborgsgirot:

– Vi har sedan starten erbjudit en duo-rabatt för den som vill cykla flera lopp under vårt evenemang. Att nu göra ett liknande upplägg med Göteborgsvarvet känns som ett bra sätt att uppmuntra motion och hälsa samt tillsammans bygga en närmare relation med motionärerna i Göteborg och alla de som besöker vår fina stad under våra evenemang.

Redan i år kommer anmälda cyklister eller löpare i respektive evenemang att få en värdekod på 200 kronor att nyttja hos det andra evenemanget för köp av startplats – ett mervärde för den som vill delta i båda evenemangen (koden gäller också vänner och familj).

Koder kommer inom kort att mailas ut till deltagare i respektive evenemang.

2021-08-06

← Alla nyheter