Infor­ma­tion från Göte­borgsvarvet med anled­ning av coro­n­aviruset (covid-19)

20201303, kl 15:30

Vi har tidi­gare informer­at om att Göte­borgsvarvet och 22 andra lopp inte kom­mer att genom­föras som plan­er­at i vår. Sta­tus idag, den 13 mars, är följande:

Vi arbetar just nu med många frågeställningar, detta är verkligen en utmaning på många sätt. Vi behöver mer tid för att samla information och skapa oss en bild av läget för de olika loppen framöver, innan vi kan ge besked om vad som nu gäller.

Så snart vi har ytterligare information kommer vi att delge den. Senast den 18 mars kommer vi att kontakta alla anmälda igen, med status. Tack för ert tålamod.

Mer information om bakgrund och vilka lopp som är inställda tillsvidare (20200312)

Mer information om covid-19, hittar du hos Folkhälsomyndigheten

2020-03-13

← Alla nyheter