Infor­ma­tion från Göte­borgsvarvet med anled­ning av coro­n­aviruset (covid-19)

Vi har tidi­gare informer­at om att Göte­borgsvarvet och 22 andra lopp inte kom­mer att genom­föras som plan­er­at i vår. Sta­tus just nu är följande: 

Göteborgsvarvetorganisationen har de senaste dagarna arbetat intensivt med att samla information och utvärdera situationen som råder. Evenemanget är mycket komplext med många inblandade och även flera faktorer som skall klaffa för att kunna leverera den gigantiska löparfest som Göteborgsvarvet är.

Hälsan och säkerheten är självklart i stort fokus. För oss är det viktigt att vi vänder på alla stenar och tar ett så välgrundat beslut som möjligt om vad som nu sker med Göteborgsvarvet samt övriga lopp.

Vi har kommit långt i arbetet och vi närmar oss ett beslut, där vi vill tillmötesgå önskemål från så många intressenter som möjligt. Vi behöver dock ytterligare några dagar.

Under nästa vecka, senast den 27 mars, kommer vi att kunna lämna besked om vad som gäller för Göteborgsvarvet 2020, samt övriga lopp som är uppskjutna tillsvidare. Detta är en tuff situation för oss alla. Vi ber om er förståelse och ert tålamod.

Texten uppdaterad 20200318.

Mer information om bakgrund och vilka lopp som är inställda tillsvidare (20200312)

Mer information om covid-19, hittar du hos Folkhälsomyndigheten

2020-03-13

← Alla nyheter