Seeda dig till en bättre startgrupp

Spring ditt snabbaste millopp! Snabba, flacka banor som sträcker sig över 10 km. Varvetmilen arrangeras på flera orter runt om i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder. Ta chansen och spring dig till en bättre startgrupp i Göteborgsvarvet.

Seedningsgrundande:Så här tillämpas seedningsreglerna

I Göteborgsvarvet startar deltagarna i ett stort antal startgrupper. Det som avgör vilken startgrupp en löpare hamnar i beskrivs i seedningsreglerna. Startgrupperna meddelas anmälda löpare i mitten av april, ta då reda på vilken startgrupp en löpare tillhör genom att söka bland anmälda löpare.

Seedningsregler


Huvudpartner

Partner