Ett hållbart arbete

Göteborgsvarvet arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för friidrottsverksamheten i regionen. Cirka 3000 funktionärer är engagerade via friidrottsföreningarna i distriktet, men även idrottsföreningar från många andra idrotter är delaktiga i genomförandet. Överskottet går direkt tillbaka till idrottsrörelsen för att investeras i föreningarnas ungdomsverksamhet och driften av träningsanläggningen Friidrottens Hus.

Social Hållbarhet:Vi sätter framtidens generation i rörelse

Med våra lopp Minivarvet och Lilla Varvet som riktar sig till de yngre löparna vill vi uppmuntra och inspirera barn och unga till att börja röra på sig och leva ett aktivt liv redan från unga år. Minivarvet på förskolan är vår senaste satsning, som genomfördes tillsammans med Göteborg Energi 2021 och 2022 med anledning av pandemin. Stadens förskolor fick här chansen att ordna sitt eget Minivarvet på hemmaplan. Totalt har vi engagerat många förskolor i Göteborg med kranskommuner och totalt har 16000 barn sprungit Minivarvet på förskolan under de två år som det arrangerats.

Certifiering:Göteborgsvarvet är ISO-certifierat

Göteborgsvarvet har valt att satsa på att bli ett mer hållbart evenemang. Tack vare vårt arbete har evenemanget blivit miljödiplomerat, är certifierade enligt den internationella standarden ISO-20121 och tilldelade AIMS Green Award 2016 samt tilldelades pris för årets hållbarhetsinsats 2017 av GMIC Sweden. Viktiga beståndsdelar i hållbarhetsarbetet handlar om socialt engagemang, ekonomi och miljö.

Miljö:Avfall

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår avfallshantering under Göteborgsvarvet-veckan och återvinner så mycket vi kan. Fraktioner som går till återvinning ökar varje år och det som inte återvinns går som brännbart avfall till att producera förnybar el eller fjärrvärme via Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Runt om i området har vi återvinningsstationer och lådor för pant/pet-flaskor. Vi har nu två stycken containrar på Hisingen och en vid Götaplatsen för pappersåtervinning, där funktionärer sorterar och återvinner muggar. Träningskläder som slängs vid start- och målområdet under Göteborgsvarvet samlas ihop och skänks till välgörenhet.

Servering:Vegetarisk kost

Vi jobbar systematiskt med att minimera vår negativa miljöpåverkan och från och med 2023 så kommer all mat som serveras och säljs under våra evenemang att vara 100 % vegetarisk. Alla livsmedel skall också, i så stor utsträckning som möjligt, vara ekologiska, närproducerade och Fairtrademärkta.

I vår strävan mot att bli ett engångsfritt evenemang kommer vi inte att sälja något stilla vatten på flaska - vi erbjuder istället vattenkranar som finns markerade på kartorna över evenemangsområdet. Engångsmaterial i plast utesluts helt, liksom giveaways som exempelvis ballonger och flyers.

Elförbrukning:Vi använder 100 % förnybar el

Göteborg Energi förser Göteborgsvarvet med 100 % förnybar el, såsom sol-, vind- och vattenkraft. Det skapar ett hållbart evenemang hela vägen.

Resor:Transporter

Tjänsteresor och transporter: Vi samordnar tjänsteresor om möjligt och samordnar transporter av material under evenemanget exempelvis ut till vätskestationerna.

Resepolicy: Vi har även en resepolicy för evenemangets anställda. Eftersom transporter och bilresor är en stor del av Göteborgsvarvets miljöpåverkan är vi i mångt och mycket beroende av våra deltagare för att minska vår miljöpåverkan. Som deltagare kan du hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan genom att ta tåget, cykeln, samåka eller klimatkompensera för din resa till loppet.

Löpartåget går från Stockholm med stopp ner till Göteborg och löpare kan boka sin resa till och från loppet med tåget. Tillsammans med SJ ordnar vi det praktiska, löparen vilar och laddar. Nummerlapp delas ut på tåget för dem som bokat Löpartåget. Bokning sker via vårt anmälningssystem.

Materialförbrukning:Administration och material

Göteborgsvarvet försöker alltid ha en restriktiv hållning till konsumtion utan att därför rubba på kvaliteten på evenemanget. Alla inköp sker efter en hållbarhetsanpassad inköpspolicy.

Medalj: Från och med 2020 kan deltagare i vårt halvmaraton välja att tacka nej till sin medalj i samband med anmälan. I Göteborgsvarvet Marathon kan deltagare tacka nej till finisher t-shirt.

Förbrukningsmaterial: Allt förbrukningsmaterial, torkpapper, rengöringsmedel, kopiatorpapper, konferensmaterial och dylikt är miljö-märkt. De flesta skyltarna i området är av en kanalplast som är miljöklassad och 100 procent återvinningsbar.

Digital administration: All information finns i digital form, fakturor skickas i digital form, anmälan sker digitalt. Vi sätter även hållbarhetskrav på våra sponsorer, samarbetspartners och leverantörer.

Social hållbarhet:Projektet HEJA

En av utmaningarna inom idrottsrörelsen är att inkludera de som inte når föreningslivet på grund utav var man bor, sin kultur, eller att det lokala föreningslivet inte är tillräckligt starkt. HEJA är en kostnadsfri aktivitet med utbildade ledare från föreningslivet, en förutsättning för att öppna dörrarna till att alla som vill ska kunna vara med. En fri idrott, för alla.

Läs mer

Kontakta oss:Frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Vid frågor kontakta Elin Bondemark, elin.bondemark@goteborgsvarvet.se, hållbarhetsansvarig Göteborgsvarvet.

AIMS Green Award 2016 Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspartners