Certifiering:Göteborgsvarvet är ISO certifierat

Göteborgsvarvet har valt att satsa på att bli ett mer hållbart evenemang. Tack vare vårt arbete har evenemanget blivit miljödiplomerat, är certifierade enligt den internationella standarden ISO-20121 och tilldelade AIMS Green Award 2016 samt tilldelades pris för årets hållbarhetsinsats 2017 av GMIC Sweden. Viktiga beståndsdelar i hållbarhetsarbetet handlar om socialt engagemang, ekonomi och miljö.

Miljö:Avfall

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår avfallshantering under Göteborgsvarvet-veckan och återvinner så mycket vi kan. Fraktioner som går till återvinning ökar varje år och det som inte återvinns går som brännbart avfall till att producera förnybar el eller fjärrvärme via Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Runt om i området har vi återvinningsstationer och lådor för pant/pet-flaskor. Vi har nu två stycken containrar på Hisingen och en vid Götaplatsen för pappersåtervinning, där funktionärer sorterar och återvinner muggar. Träningskläder som slängs vid start- och målområdet under Göteborgsvarvet samlas ihop och skänks till välgörenhet.

Servering:Ekologisk mat vid målgång

Det kommer inte att säljas något stilla vatten på flaska då det finns vattenkranar runtom på området. Vattenkranarna finns markerade på kartor över evenemangsområdet.

Funktionärsmaten som serveras är lakto-ovo-vegetarisk och består minst av 40 procent ekologiska livsmedel. I området erbjuds även vegetariska och ekologiska alternativ för löparna. Det kommer i största möjliga utsträckning inte serveras några produkter i småförpackningar och nödvändigt engångsmaterial kommer bestå av lättnedbrytbart material.

Elförbrukning:Vi använder 100 % förnybar el

Göteborg Energi levererar vår el under evenemanget, och vi använder 100 % förnybar el.

Transporter:Personalresor klimatkompenseras

Tjänsteresor och transporter: Vi samordnar tjänsteresor om möjligt och samordnar transporter av material under evenemanget exempelvis ut till vätskestationerna.

Klimatkompensation: Vi fortsätter med att sammanställa den mängd koldioxidutsläpp som vår personals resor i samband med Göteborgsvarvet ger upphov till och klimatkompenserar för detta. Göteborgsvarvet klimatkompenserar till projektet Sodo & Humbo i Etiopien. Projektet arbetar för att vända trenden med avskogning i Etiopien och stärka landets ekosystem, det gör man genom att återetablera regionens skog. Efter att projektet är avslutat ska 1,2 miljoner träd ha planterats.

Resepolicy: Vi har även en resepolicy för evenemangets anställda. Eftersom transporter och bilresor är en stor del av Göteborgsvarvets miljöpåverkan är vi i mångt och mycket beroende av våra deltagare för att minska vår miljöpåverkan. Som deltagare kan du hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan genom att ta tåget, cykeln, samåka eller klimatkompensera för din resa till loppet med Gröna Bilister.

Materialförbrukning:Administration och material

Göteborgsvarvet försöker alltid ha en restriktiv hållning till konsumtion utan att därför rubba på kvaliteten på evenemanget. Alla inköp sker efter en hållbarhetsanpassad inköpspolicy.

Medalj: Från och med 2020 kan deltagare i vårt halvmaraton välja att tacka nej till sin medalj.

Förbrukningsmaterial: Allt förbrukningsmaterial, torkpapper, rengöringsmedel, kopiatorpapper, konferensmaterial och dylikt är miljö-märkt. De flesta skyltarna i området är av en kanalplast som är miljöklassad och 100 procent återvinningsbar.

Digital administration: All information finns i digital form, fakturor skickas i digital form, anmälan sker digitalt. Vi sätter även hållbarhetskrav på våra sponsorer, samarbetspartners och leverantörer.

Social hållbarhet:Projektet HEJA

En av utmaningarna inom idrottsrörelsen är att inkludera de som inte når föreningslivet på grund utav var man bor, sin kultur, eller att det lokala föreningslivet inte är tillräckligt starkt. HEJA är en kostnadsfri aktivitet med utbildade ledare från föreningslivet, en förutsättning för att öppna dörrarna till att alla som vill ska kunna vara med. En fri idrott, för alla.

Läs mer


Kontakta oss:Frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Vid frågor kontakta Linn Färjhage, linn.farjhage@goteborgsvarvet.se, vik hållbarhetsansvarig Göteborgsvarvet.

AIMS Green Award 2016 Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspartners

Partner