Spring för välgörenhet

Genom att delta i Göteborgsvarvet bidrar du redan till barn- och ungdomsidrotten. Vill du göra ännu mer skillnad? Spring för välgörenhet.

Sedan 2011 har Göteborgsvarvet genom sina löpare samlat in över 12 miljoner kronor till välgörenhet. Tack för att du är med och bidrar!

Göteborgsvarvets välgörenhetspartners 2024

En välgörenhetsplats ger dig startgrupp 12 (eller tidigare med eget seedningsgrundande resultat). Alla välgörenhetslöpare som startar i startgrupp 12 får en specifik nummerlapp som visar att du springer för välgörenhet.

Läs mer om våra välgörenhetsorganisationer nedan samt instruktioner för hur du "Springer för välgörenhet". Även om Göteborgsvaravet 2024 är slutsålt så kan du som har en startplats fortfarande uppgradera din befintliga plats till en välgörenhetsplats. Se info om hur du gör det nedan.

Sista dag att uppgradera sin anmälan till välgörenhet var 30/4 2024.

Spring för välgörenhet:Göteborgs stadsmission

21 km för ett medmänskligare Göteborg

Spring till förmån för Göteborgs Stadsmission och se till att barn i Lövgärdet får hjälp med läxor, människor som lever i hemlöshet får mat och gemenskap i S:t Johanneskyrkan i Masthugget och unga vuxna i innerstan får stöd med sin fysiska och psykiska hälsa.

Göteborgs Stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle. Varje dag möter vi människor i utsatta livssituationer och erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd. Med stöd från generösa göteborgare kan vi erbjuda allt ifrån mat och kläder till härliga sommarläger, meningsfulla fritidsaktiviteter, viktiga stödsamtal och mycket mer.

Tack för ditt bidrag! Tillsammans gör vi Göteborg till en varmare stad.

Läs mer om Göteborgs Stadsmission

Spring för välgörenhet:Ung Cancer

Att vara ung vuxen och leva med eller nära någon som har cancer är tufft nog. Att inte få vård, stöd och information som är anpassat till ens förutsättningar och behov, gör situationen ännu svårare. Därför finns Ung Cancer. Vi arbetar för att varje ung vuxen som drabbats av cancer, eller är närstående till någon som gjort det, ska få det stöd och bemötande de har rätt till.

Ung Cancer skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop och vi stöttar i rehabilitering för att skapa vägar vidare.

Läs mer om Ung Cancer

Spring för välgörenhet:WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att förändra liv genom tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Vi hjälper människor i världens fattigaste samhällen att långsiktigt och på ett hållbart sätt få tillgång till rent vatten och sanitet. Fortfarande saknar 703 miljoner människor rent vatten och varje dag så dör över 800 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det kan du hjälpa till att ändra på genom att stötta WaterAid. Rent vatten förändrar allt och gör det möjligt för människor att ta första steget ut ur fattigdom.

Läs mer om WaterAid

Spring för välgörenhet:Ågrenska

Spring för Ågrenska och du springer för barn med sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar!

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar. Vi är idéburna och icke vinstdrivande.
Ågrenskas vänskapsförening är en ideell förening som samlar in pengar för att de barn och ungdomar som besöker våra verksamheter ska få möjlighet att stärkas, stödjas och utvecklas, utifrån sina förutsättningar och behov.

En deltagare i en grupp för unga pojkar med diagnoser inom det neuropsykiatriska spektrat uttrycker sig såhär: ”Det Ågrenska gör är något jag inte sett någon annanstans. Det är för bra för att sätta ord på för att vara ärlig, bara himmelriket på jorden egentligen”

Spring för en sällsynt god sak - spring för Ågrenska!

Läs mer om Ågrenska

Spring för välgörenhet:Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus arbetar för alla barn, oavsett sjukdom, så att de får leka, drömma och skratta. Glömma allt det onda – åtminstone för en liten stund.

Insamlingsstiftelsen arbetar för att skapa glädje för de barn och familjer som kämpar i sin vardag på Sveriges största barnsjukhus. När barn och unga drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp. Därför samlar stiftelsen in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie vård. Det som behövs året runt, varje dag, men som inte kan finansieras med våra offentliga medel.

Läs mer om Drottning Silvias barnsjukhus

Spring för välgörenhet:Hjärnfonden

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Det är genom att bidra till forskning som vi kan förändra livet för ännu fler människor.

Idag lever ca 100 000 med Alzheimer, en obotlig sjukdom där forskningen är avgörande för att finna svar. Och det är bara en av hjärnans alla diagnoser. Mer än var fjärde svensk drabbas någon gång av en depression, var 20:e minut får någon en stroke, 1,5 miljoner lider av migrän och varje år sjukskrivs runt 75 000 i stressrelaterad psykisk ohälsa. Och alla drabbas någon gång. Är det inte vi själva, så är det någon i familjen. Eller en vän. Därför behövs ditt bidrag till hjärnforskningen. Så att fler kan leva mer. Och längre.

Läs mer om Hjärnfonden