Spring för välgörenhet

Din startplats bidrar!

Sedan 2011 har Göteborgsvarvet genom sina löpare samlat in över 12 miljoner kronor till välgörenhet. Tack för att du är med och bidrar!

Du som är välgörenhetslöpare kan hämta ut din T-shirt i charity zone innan start. Charity zone hittar du i entréparken vid Slottsskogsvallen.

Göteborgsvarvets välgörenhetspartners 2022

Spring för välgörenhet:Ågrenska

Spring för Ågrenska och du springer för ett syskon som har en bror eller syster med en sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning.

Som syster eller bror till ett barn med en funktionsnedsättning hamnar man av naturliga skäl lätt i skymundan. Föräldrarna känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja. Varje år arrangerar därför Ågrenska ett syskonläger där syskonen får känna gemenskap och en möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Här står syskonen i centrum och de får verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Ågrenska är en icke-vinstdrivande organisation och ägs av Ågrenska Stiftelsen.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja. Du som är välgörenhetslöpare kan hämta ut din T-shirt i charity zone innan start. Charity zone hittar du i entréparken vid Slottsskogsvallen.

Välgörenhetsanmälan för 2022 är stängd

Läs mer om Ågrenska

Spring för välgörenhet:A non smoking generation

Spring för A non smoking generation och du springer för tobaksfria liv.

A Non Smoking Generation är en fristående ideell organisation som sedan 1979 arbetar för alla barns rätt att förbli tobaksfria. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. Genom tobaksförebyggande projekt och opinionsbildning vill vi bidra till en mer hälsosam och hållbar värld.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), och funktionströja.

Du som är välgörenhetslöpare kan hämta ut din T-shirt i charity zone innan start. Charity zone hittar du i entréparken vid Slottsskogsvallen.

Välgörenhetsanmälan för 2022 är stängd

Läs mer om A non smoking generation

Spring för välgörenhet:Ronald McDonald Hus

Spring för Ronald McDonald Hus Göteborg och du springer för familjer vars barn drabbats av svår sjukdom.

På Ronald McDonald Hus i Göteborg bor familjer vars barn drabbats av svår sjukdom. Dessa familjer kommer många gånger långt härifrån och har blivit remitterade till Drottning Silvias Barn- & Ungdomssjukhus för att barnen ska få rätt specialistsjukvård. Under tuffa och ofta långa behandlingsperioder erbjuds familjerna boende och en någorlunda normal vardag hos oss på Ronald McDonald Hus Göteborg – det blir ett ”Hem hemifrån” när det behövs som mest.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Du som är välgörenhetslöpare kan hämta ut din T-shirt i charity zone innan start. Charity zone hittar du i entréparken vid Slottsskogsvallen.

Välgörenhetsanmälan för 2022 är stängd

Läs mer om Ronald McDonald Hus

Spring för välgörenhet:Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus

Spring till förmån för barnen på Drottning Silvias barnsjukhus. Var med och skapa glädje för de barn och familjer som kämpar i sin vardag. När barn och ungdomar drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp.

Insamlingsstiftelsen arbetar för alla barn, oavsett sjukdom. Så de får leka, drömma och skratta. Glömma allt det onda – åtminstone för en liten stund.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Du som är välgörenhetslöpare kan hämta ut din T-shirt i charity zone innan start. Charity zone hittar du i entréparken vid Slottsskogsvallen.

Välgörenhetsanmälan för 2022 är stängd

Läs mer om Drottning Silvias barnsjukhus

Spring för välgörenhet:Mercy Ships

Spring för Mercy Ships och du förvandlar liv!

Dina löpsteg bidrar till att ge gratis livsförvandlande operationer till barn och vuxna i några av de fattigaste länderna i Afrika. Operationerna sker ombord på världens största civila sjukhusfartyg och utförs av 1000-tals volontärer varje år.

Mercy Ships arbetar aktivt för global jämlik hälsa och arbetet bygger på människors vilja att engagera sig för andra. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

Mercy Ships är en icke-vinstdrivande internationell välgörenhetsorganisation som funnits i över 40 år och har sitt svenska kontor i Göteborg.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Du som är välgörenhetslöpare kan hämta ut din T-shirt i charity zone innan start. Charity zone hittar du i entréparken vid Slottsskogsvallen.

Välgörenhetsanmälan för 2022 är stängd

Läs mer om Mercy Ships

Spring för välgörenhet:Svenska Diabetesförbundet

Spring för Diabeteskampen! Diabetes är en sjukdom som nästan en halv miljon svenskar lider av och som inte går att bota.

Fysisk aktivitet är viktigt för alla, men för de med diabetes eller anlag för att få diabetes är det extra viktigt. Regelbunden motion ger ett jämnare blodsocker och en positiv påverkan på blodfetter och blodtryck. Det hjälper dessutom till att förhindra framtida diabeteskomplikationer.

Genom att springa för Diabeteskampen uppmärksammar vi den positiva effekt fysisk aktivitet har samtidigt som vi samlar in pengar till diabetesforskning.

Tack vare framsteg inom forskningen går det idag att leva ett bra liv med diabetes, men vi vill inte nöja oss där. För ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen.

Anmälningsavgift: 1000 kr

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Du som är välgörenhetslöpare kan hämta ut din T-shirt i charity zone innan start. Charity zone hittar du i entréparken vid Slottsskogsvallen.

Välgörenhetsanmälan för 2022 är stängd

Läs mer om Svenska Diabetesförbundet

Var du en välgörenhetslöpare 2021?

Under 2021 skänkte vi alla de pengar vi fick in via välgörenhetsanmälningar till respektive organisationer, och därför flyttades inte välgörenhetsplatsen över till 2022. Du som var en välgörenhetslöpare 2021 och valde att flytta startplatsen till 2022 har nu en "vanlig" startplats. Uppgradering till välgörenhet är möjlig till och med 15 maj 2022.