Funktioner längs med banan

Vill du veta mer om sjukvård, vätskestationer, musik och annat längs med banan?

  1. Gå till vår karta via google maps  Bansträckning Göteborgsvarvet
  2. Klicka på ikonen i höger hörn [ ] "visa större karta" och en meny kommer upp till vänster
  3. Klicka i de funktioner du önskar att se mer om och de blir synliga på kartan
Banan utan ikryssade funktioner

Du kan välja att ta fram information om:

  • Sjukvård
  • Vätskekontroll
  • Brytstationer
  • Övergångar/Transport
  • Musik och underhållning
  • Servicefunktioner
  • Km och Delmål
Banan med funktionerna sjukvård och vätskekontroller

Tillbaka till FAQ