Google Maps:Över broar och torg

Här har vi lagt ut banan och alla de olika stationerna på en interaktiv Google Maps-karta.