Redan anmäld löpare som vill springa med sitt företag.

Detta gäller TEAM GULD, TEAM SILVER och TEAM BRONS, samt Sponsorplatser.

Det finns möjlighet att bjuda in en redan anmäld löpare till sitt team. Gruppadmin bjuder in löparen via löparens email, precis som med övriga löpare. Då kommer en förfrågan till löparen om hen vill nyttja en startplats i er företagsbokning. ​

VIKTIGT! Gruppadmin är medveten om och åtar sig att upplysa TEAM-deltagaren om att det inte kommer att ske någon återbetalning av erlagd anmälningsavgift till TEAM-deltagaren. Bjuder Beställaren in en redan anmäld deltagare är det viktigt att ni är medvetna om att dennes privata startplats då finns kvar och är fortsatt en aktiv startplats fram tills hen överlåter/säljer den till någon annan. Deltagarens ersatta plats kommer att kunna överlåtas enligt reglerna i våra Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund. Man kan alltså ha en startplats i ert Team samtidigt som man har en privat startplats som kan överlåtas. ​

OBS! Företagsbokningen stänger den 30/4-2024.​

För att läsa mer om vad det innebär för löparen samt hur hen överlåter/säljer sin privata startplats, klicka här.

Tillbaka till FAQ